Na początku każdej Mszy Świętej w niedziele i święta oraz w dni powszednie o 9.00 i 18.00.

Każdy piątek od 15.00 do 18.00 w kościele św. Jerzego.

Pierwszy piątek miesiąca w kościele NMP Królowej Pokoju od 15.00 do 18.00, w kościele św. Jerzego o 6.30 i 9.00.

Spowiadać się można także w indywidualnie umówionym terminie.