Niedziela – 29.03.2020
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
8.30
W 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Krystyny i Stanisława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju
10.00
Za + Danutę w 16. rocznicę śmierci
11.30
W 50. rocznicę urodzin Macieja, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej
11.30
Za ++ Wojciecha i Andrzeja oraz ++ z rodziny Kusiów i Baranów
13.00
O Boże błogosławieństwo dla rodzin Ciesielskich, Popkiewiczów i rodzin ich małżonek oraz za ++ z tych rodzin
Chrzest (Emilia Smarzoch)
13.00
Za ++ rodziców: Janinę i Adama oraz ++ z rodziny
18.00
Za + mamę Halinę Antecką w 1. rocznicę śmierci
21.00
Za Parafian
Za + Dariusza Zielińskiego (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 30.03.2020
6.30
Za + Zbigniewa, ++ rodziców i wszystkich ++ z rodziny
9.00
Za ++ rodziców: Rozalię i Adama, siostrę Grażynę orz wszystkich ++ z rodzin z obu stron
9.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
18.00
Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna
18.00
Za + Aleksandrę Truchlińską w 3. rocznicę śmierci
18.00
Za + Dariusza Zielińskiego (greg.)

Wtorek – 31.03.2020
6.30
Za + s. Bolesławę (elżbietankę)
9.00
W intencji Daniela, z prośbą o znalezienie pracy
9.00
Za + Michała Olchowego
9.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
18.00
O łaskę zdrowia dla syna Andrzeja
18.00
Za + Leszka Chmurę – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
18.00
Za + Dariusza Zielińskiego (koniec gregorianki)

Środa – 1.04.2020
6.30
W intencji rodziców Alicji, by Pan Bóg ukoił ich żal, umocnił wiarę i błogosławił w dalszym życiu
9.00
Za + o. Szczepana – intencja Koła Radia Maryja
9.00
Za ++ Olgę Szmit w 37. rocznicę śmierci, Ryszarda Olejnika w 11. rocznicę śmierci i wszystkich ++ z rodziny
9.00
Za + Zdzisławę Zawistowską
18.00
Za ++ Władysława Kwiatkowskiego w 17. rocznicę śmierci, Jana Kwiatkowskiego w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców: Karola i Katarzynę oraz wszystkich ++ z rodziny
18.00
Za + Leszka Chmurę – intencja od Ireny Olszewskiej i rodziny Lewczuków z Wisznic
18.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)

Czwartek – 2.04.2020
6.30
Za ++ z rodziny i krewnych Barbary oraz ++ w czyśćcu cierpiących
9.00
Za + Józefa Pelczarskiego
9.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
18.00
O powołania kapłańskie i zakonne – intencja Żywego Różańca
18.00
Za kapłanów, nowicjuszy, kleryków, o nowe powołania kapłańskie oraz za osoby modlące się we Wspólnocie i życie wieczne dla zmarłych Margaretek
18.00
Za ++ rodziców: Jana i Wandę oraz ++ z rodziny

Piątek – 3.04.2020
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
6.30
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
9.00
Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca
9.00
Za + Ryszarda Masłowskiego z okazji imienin
18.00
Za chorych i cierpiących – intencja Żywego Różańca
18.00
W 70. rocznicę urodzin Marii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny
18.00
W 80. rocznicę urodzin Zofii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

Sobota – 4.04.2020
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
6.30
Za ++ z rodziny i krewnych Barbary oraz ++ w czyśćcu cierpiących
9.00
Msza śiwęta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca
9.00
Za ++ Czesławę i Czesława
9.00
Za + o. Szczepana Brzezinę OMI (greg.)
18.00
Do Niepokalanego Serca Maryi, o nawrócenie grzeszników
18.00
Za ++ Annę i Franciszka Łukowiaków