Stan na 22.05.2020 (plik pdf)

Nadal obowiązują:

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz

Dekret dot. uroczystości I Komunii świętej z dn. 27.03.2020

(archidiecezja.wroc.pl)