• Sierpień jako miesiąc dobrowolnej abstynencji – to wieloletnia praktyka duszpasterska, kontynuowana od czasów bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, która wydała wiele dobrych owoców. Dlaczego sierpień? Bo jest to miesiąc ważnych rocznic patriotycznych i świąt Maryjnych. Tak wielu Polaków oddało życie broniąc Ojczyzny, tak wielu cierpiało.
  • Pytamy dzisiaj, czy stać nas na ten konkretny dar, by bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem zniewolenia wewnętrznego? Niektórzy błędnie interpretują to jako ciężki, wręcz niezrozumiały obowiązek, a w zamyśle inicjatorów „abstynenckiego sierpnia”, ma to być dobrowolny dar, z motywów nadprzyrodzonych i patriotycznych.
  • Przeczytaj APEL Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.