Niedziela – 5.03.2023 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 Za ++ Kazimierza i Bronisława.
8.30 Za ++ Eugenię, Michała i Zygmunta z rodziny Śliwów.
10.00 Z okazji imienin o. Kazimierza Lubowickiego OMI – intencja Wspólnoty „Umiłowany i Umiłowana”.
10.00 Za + Beatę Adamczyk 6. miesięcy po śmierci.
11.30 Za ++ mamę Kazimierę (k) w 7. rocznicę śmierci, tatę Kazimierza (m), dziadka Kazimierza, siostrę Danutę i babcię Karolinę oraz ++ z rodziny.
13.00 Za ++ Janinę i Adama oraz ++ z rodziny.
18.00 W intencji członków Żywego Różańca – żyjących i zmarłych.
18.00 + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)
21.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (1 dzień nowenny)
Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 6.03.2023 r.
6.30 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (2 dzień nowenny)
9.00 Za + Wacławę Rewucką, jej ++ rodziców Jadwigę i Czesława oraz ++ z rodziny.
9.00 Za + Jana Stasiaka w 25. rocznicę śmierci.
9.00 Za + Tadeusza (m) Szymańskiego w 30. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szymańskich i Fabiszewskich.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna.
18.00 Z okazji urodzin i imienin o. Adriana Kotlarskiego OMI, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)

Wtorek – 7.03.2023 r.
6.30 Za Parafian.
9.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (3 dzień nowenny)
9.00 Za ++ Piotra i Danutę oraz ++ z rodziny.
9.00 Za + Marka Toczyńskiego – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.
18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Julii Furman z okazji 18. rocznicy urodzin oraz Renaty Gunii z okazji 50. rocznicy urodzin.
18.00 Za + Zofię Omiotek.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)

Środa – 8.03.2023 r.
6.30 W intencji Alicji, o uzdrowienie wewnętrzne i opiekę MB Nieustającej Pomocy.
9.00 Za ++ Franciszkę (k), Jana, Mirosława i ++ w czyśćcu cierpiących.
9.00 Za + Leszka Langowskiego w 1. rocznicę śmierci.
9.00 Za + Bernarda Bagińskiego w miesiąc po śmierci.
18.00 Z okazji 80. rocznicy urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej na dalsze lata.
18.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (4 dzień nowenny)
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)

Czwartek – 9.03.2023 r.
6.30 Za ++ Wacława Dryjańskiego w 5. rocznicę śmierci oraz Barbarę.
9.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (5 dzień nowenny)
9.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Jacka z okazji 55. rocznicy urodzin.
9.00 Za ++ Wiesławę (k) w 3. rocznicę śmierci oraz jej męża Kazimierza.
18.00 Za + Jana Stanisławskiego w 7. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Emilię, Piotra, Danutę, Józefa, Jarosława, Bronisławę, Franciszka i Irenę.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)

Piątek – 10.03.2023 r.
6.30 O ustanie skutków grzechu u pewnej osoby.
9.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (6 dzień nowenny)
9.00 Za ++ Czesława w 4. rocznicę śmierci oraz rodziców, teściów i kuzynki.
9.00 Za + Kazimierza Pławiaka.
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i znalezienie pracy dla Agnieszki oraz o Boże błogosławieństwo dla jej córki Wiktorii.
18.00 Za + Marię Demuth – intencja uczestników Mszy św. pogrzebowej.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)

Sobota – 11.03.2023 r.
6.30 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (7 dzień nowenny)
9.00 O Boże błogosławieństwo dla Urszuli.
9.00 Za + Adolfa Dybasia – intencja od Marka Godlewskiego z rodziną.
9.00 Za ++ Annę Adamczyk oraz Mariannę i Józefa Tomczyk.
18.00 Za + Wiesława Pióro, ++ Józefa i Stanisławę Bojanowicz oraz siostrę Kaninę Porębską i ++ z rodziny.
18.00 Za + Kazimierza Pelińskiego oraz ++ rodziców obojga stron.
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. Poza parafią)
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)