Błażej Mielcarek

Ukazał się wielkanocny numer gazety parafialnej „Królowa Pokoju”. Czasopismo jest do wglądu w wersji elektronicznej lub dostępne w wersji papierowej. Życzymy miłej lektury.

Kończący się okres Wielkanocy stawia przed nami pytania związane z wiarą.
Czy przeżyte święta odnowiły w nas relację z Bogiem? Czy doświadczyliśmy Jezusa Zmartwychwstałego? Czy odnaleźliśmy swoją tożsamość w Kościele? Jakie zadania stawia przed nami Bóg? We własnym wnętrzu trzeba odpowiedzieć na te pytania.
Drogowskaz w liturgii
Przed nami dwa ważne wydarzenia w kalendarzu liturgicznym. Wniebowstąpienie Pańskie, które pokazuje, że nasza Ojczyzna jest w Niebie. Po ziemskiej pielgrzymce przyjdzie moment powrotu stworzenia do Stwórcy. Staniemy w domu Ojca. Przyjęci z miłością. Obdarowani miłosierdziem według przyjętej wiary.
Drugim ważnym wydarzeniem jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która przypomina o początku Kościoła i jego źródle, jakim jest wylanie Ducha św.
Chrystus z Bożą mądrością ustanawia wspólnotę, w której dojrzewamy do spotkania z Nim. W sakramentach wciąż na nowo tworzy Kościół, jednoczy go, daje się ludziom. Sukcesja apostolska gwarantuje tożsamość Kościoła i jego misji przez wieki.
Pełni Ducha
Znakiem żywotności Kościoła jest dynamizm w misji ewangelizacyjnej, głoszeniu Zmartwychwstałego, włączaniu do wspólnoty wierzących. Chrystus zmartwychwstały zapowiadając uczniom misję bycia Jego świadkami, obiecał również łaskę dla tak wielkiej odpowiedzialności: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).
Świadkowie
Zaproszeni do świadectwa wiary starajmy się dawać światu czytelny przekaz o źródle naszej wiary, jakim jest Zmartwychwstały Jezus. Wśród rodziny, sąsiadów, w pracy, szkole niech nasza obecność będzie niezachwianym świadectwem żyjącego Jezusa. Już teraz zapraszam do uczestnictwa w procesji Bożego Ciała, która jest znakiem przynależności do Kościoła i deklaracją życia jego wartościami.

Wesprzyj działalność parafii ofiarą.

Konto parafii
Bank PEKAO SA I Oddział Wrocław
nr rachunku: 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601
(na cele kultu religijnego)

Bóg zapłać!