Dzień Świętości Życia przeżywa Kościół w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki możemy podjąć duchową adopcję.

Ruch duchowej adopcji dziecka poczętego zrodził się w Kościele katolickim po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, jako odpowiedź na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.

Duchowa adopcja jest modlitwą o życie dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy świętej, ale również prywatnie. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia (częsta spowiedź i Komunia święta, czytanie Pisma świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogiem, pomoc potrzebującym).

Duchową adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzedniego zobowiązania.

W naszej parafii 25 marca 2011 roku 52 osoby złożyły pierwsze uroczyste przyrzeczenie duchowej adopcji. Msza święta w intencji duchowej adopcji dziecka poczętego jest odprawiana u nas o godz. 18.00 w 25. dniu każdego miesiąca.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili swoje dziecko przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe,
patronka duchowej adopcji
dziecka poczętego
i kobiet w stanie błogosławionym