CZYTAJ DWUMIESIĘCZNIK „GŁOS OJCA PIO”!

TEMAT NUMERU 5(143) wrzesień/październik 2023: NADZIEJA WBREW NADZIEI

  • Nowy „Głos Ojca Pio” zachęca do refleksji nad obecną sytuacją dziejową. Autorzy rozważają temat wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej. Numer otwiera obszerny artykuł o rodzinie Ulmów, bogato zilustrowany zdjęciami archiwalnymi, przygotowany z okazji beatyfikacji.
  • W dziale poświęconym Ojcu Pio przeczytamy pełną nieznanych dotąd faktów historię powołania go do włoskiej armii podczas pierwszej wojny światowej.
  • Wojna to jedno z najgorszych ludzkich doświadczeń. Pamiętam z dzieciństwa opowieści moich dziadków urodzonych na Wołyniu o ich tragicznych przeżyciach. Wręcz zatrważających. Nie utracili jednak oni – i tysiące ludzi doświadczający najgorszych zdarzeń – nadziei. Nadzieja okazuje się silniejsza niż wszelkie zło.
  • Od półtora roku często słucham podcastów mówiących o wojnie na Ukrainie. Uderzające jest to, jak odmienne nastawienie mają względem kolejnych tragicznych wojennych wydarzeń żołnierze walczący na froncie, zwykli obywatele, politycy i eksperci. Jednymi targają skrajne emocje – w pełni usprawiedliwione – drudzy kalkulują nader chłodno. Wśród wielości głosów i nieustającej propagandy niełatwo wyrobić sobie zdanie odpowiadające realiom, prawdzie, autentycznemu poszukiwaniu dobra.
  • Doświadczając wojny – z daleka czy z bliska – każdy katolik powinien zadać sobie pytania: Jaką przyjąć wobec niej postawę moralną? Jak żyć Chrystusową ewangelią w świecie, który rozdziera tak wielkie zło? Gdzie znaleźć odpowiedź, jeśli wiemy, że ślepe emocje i chłodne wyrachowanie to niewłaściwi doradcy?
  • W numerze, który oddajemy w Twoje, Czytelniku, ręce, proponujemy drogi poszukiwania odpowiedzi. Są to odpowiedzi pokorne, ale odważne. W ich poszukiwaniu prowadzi nas nadzieja silniejsza niż wszelkie zło. Nadzieja wbrew nadziei. Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap, redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”

„Żyjcie modlitwą”. Ojciec Pio apelował do swoich duchowych dzieci: „Módlcie się ze swymi najbliższymi, codziennie spotykajcie się w kościele na Mszy świętej. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. Słowa te stały się programem Grup Modlitwy Ojca Pio. Każdy, kto włącza się w to dzieło, zobowiązuje się do modlitwy osobistej, jak najczęstszego udziału we Mszy świętej, do rozważania Pisma świętego i życia nim na co dzień oraz do adorowania Jezusa.

„Obiecuję duchową opiekę”. Wszystkim, którzy podejmą się takiego życia, Ojciec Pio obiecał swoją szczególną duchową opiekę. Mówił: „Przyjmuję cię chętnie za swego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał przykład życia chrześcijańskiego”. Na wezwanie Kapucyna odpowiedziało wiele osób. Najpierw byli to ci, którzy czuli się związani z Ojcem Pio poprzez spowiedź i kierownictwo duchowe. Następnie do grup dołączali ludzie, którzy słyszeli o Ojcu Pio, lub pisali do niego.

Ojciec Pio otrzymywał tysiące listów z całego świata. Ludzie prosili go o modlitwę w różnych intencjach i zwracali się do niego ze swymi troskami. Na każdy list Ojciec Pio odpowiadał osobiście lub dyktował odpowiedzi. W ten sposób także drogą korespondencji rozszerzała się idea modlitewnych grup Ojca Pio.

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 3 maja 1986 roku.

W naszej parafii Grupa Modlitwy Ojca Pio zawiązała się 23 listopada 2016 roku. Spotykamy się w trzecią środę miesiąca na wieczornej Eucharystii i nabożeństwie do św. Ojca Pio z ucałowaniem jego relikwii. Po nabożeństwie udajemy się do sali na spotkanie formacyjne. W kaplicy św. Ojca Pio w dużym kościele została zainstalowana w lipcu 2018 roku skrzynka Ojca Pio, do której prosimy wkładać intencje modlitwy, prośby, podziękowania, świadectwa o łaskach otrzymanych za pośrednictwem Ojca Pio. Nasza Grupa Modlitwy Ojca Pio modli się w tych intencjach na spotkaniu w trzecią środę miesiąca, a następnie wszystkie złożone prośby, intencje i podziękowania są przesyłane do San Giovanni Rotondo, do grobu św. Ojca Pio. Zachęcamy do korzystania z tych darów.

Czuwanie z Ojcem Pio odbyło się w naszej parafii w kościele pw. św. Jerzego w sobotę 15 września 2018 roku. Naszym gościem był o. Henryk Cisowki OFMCap z parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu. (link do galerii zdjęć – fot. Piotr Janicki)

Regionalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio odbyło się w naszej parafii w niedzielę 5 maja 2019 roku. Uczestniczyli przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca Pio z parafii pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (Jaszkotle), św. Augustyna (ul. Sudecka), św. Karola Boromeusza (ul. Krucza), Miłosierdzia Bożego (ul. Jagodzińska i ul. Bajana) oraz św. Maksymiliana Kolbego (ul. Horbaczewskiego). Gospodarzem spotkania w wieczerniku był opiekun Grupy Modlitwy Ojca Pio w naszej parafii, Ojciec Proboszcz Jerzy Ditrich OMI. (link do galerii zdjęć ze spotkania – fot. Piotr Janicki)

RELACJA Z CZUWANIA Z OJCEM PIO w Krakowie-Łagiewnikach 15/16 czerwca 2019 roku (kliknij)

Zapraszamy na stronę dwumiesięcznika
„Głos Ojca Pio”:
https://glosojcapio.pl/

Do nabycia w księgarni internetowej e-serafin