WIELKANOC A.D. 2022

Ostatnie tygodnie, przynajmniej tak wydaje się, to powolne wygaszenie epidemii, a przy tym płynących z jej powodu obaw i niepewności, która wprowadzała niepokój w naszą codzienność. Jednak te obawy i strach na nowo powróciły wraz agresją na Ukrainę. Od wybuchu wojny doświadczamy ogromnego napływu uchodźców. Polacy otworzyli swoje serca i domy.

Również nasza Wspólnota Parafialna wyszła naprzeciw tym wyzwaniom. Chciałbym serdecznie podziękować za ofiary pieniężne i materialne, które zebraliśmy i przekazali do konkretnych parafii na Ukrainie i do Caritas. Szczególne podziękowanie kieruję do osób bezpośrednio zaangażowanych w organizację zbiórki i wysyłkę do potrzebujących.

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy liturgiczny okres Męki Pańskiej – Wielki Tydzień. W Wielki Czwartek o godz. 19.00 Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchód Triduum Paschalnego. Podziękowaliśmy za dar Eucharystii i kapłaństwa. Choć w tym roku nie odbył się obrzęd umycia nóg wybranym mężczyznom, który przypomina nam o Chrystusowej postawie służby i miłości, to jednak szczególnie prosimy Boga o pokój w tym czasie, kiedy tak wielu ludzi zmaga się z cierpieniem i lękiem przed śmiercią, przeżywa ból rozłąki z najbliższymi i opuszczenia swoich domów.

W Wielki Piątek gromadzimy się na Liturgii Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to dzień czuwania przy Chrystusie modlącym się, cierpiącym, opuszczonym w Ogrójcu, w tzw. Ciemnicy, kaplicy wystawienia Najświętszego Sakramentu. Wielki Piątek to szczególny dzień zadumy nad Tajemnicą naszego zbawienia.

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy na stół wielkanocny; przy tej okazji zatrzymajmy się na chwilę osobistej modlitwy przy Chrystusie złożonym w Grobie. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynamy o godz. 21.00.

Niech Zmartwychwstanie przyniesie nam błogosławioną nadzieję na pokój w świecie i w naszych domach. Niech święta będą czasem wolnym od trosk, obaw i niepewności dnia codziennego.

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI