Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, katechetyczny i duszpasterski. Mam nadzieję, że pandemia jest już w odwrocie i pozwoli nam powrócić do normalnego funkcjonowania społecznego i duszpasterskiego.

W pierwszą niedzielę września po raz drugi rozpoczynamy ten czas od uroczystości ku czci Patronki naszej parafii, NMP Królowej Pokoju. W tym roku w uroczystości odpustowe wpisuje się srebrny jubileusz kapłaństwa Ojca Wiesława Przyjemskiego OMI. Jeszcze raz chciałbym podziękować Jubilatowi za 20-letnią gorliwą posługę duszpasterską w naszej parafii i życzyć wielu łask Bożych w życiu osobistym i duszpasterskim, oraz opieki Niepokalanej Matki.

Za tydzień, w Kościele w Polsce będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. To okazja do wdzięczności Bogu za ich życie – drogę do świętości i zachęta dla nas, abyśmy nie szukali innej drogi życia, tylko świętości.

Nowy rok duszpasterski jest również wezwaniem dla zespołu redakcyjnego Królowej Pokoju. Redaktorom życzę darów Ducha Świętego, aby sprostali wyznaczonym zadaniom i podejmowali je, ufając w Bożą pomoc.

Wszystkim Parafianom, duszpasterzom, animatorom grup w nowym roku katechetycznym i duszpasterskim życzę, aby ich życie, posługa i wysiłki były drogą do świętości. Szczęść Boże!

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI