REFLEKSJE POKOLĘDOWE I PODSUMOWANIE ROCZNE za rok 2019

Statystyki

 • Na terenie parafii zamieszkuje wg Urzędu Statystycznego 13 070 osób (w tym ok. 11 500 to katolicy).
 • Kolędę przyjęło ok. 40% rodzin, podobnie jak w ubiegłych latach.
 • Regularnie do naszej świątyni uczęszcza około 25% parafian.
 • Do Komunii świętej przystępuje około 60% uczęszczających do kościoła w niedzielę.
 • Szczegółowe dane na stronie https://wroclaw.oblaci.pl/statystyki-parafialne/

Życie sakramentalne

 • Bierzmowanie: przygotowanie trwa rok, w drugiej klasie szkoły średniej. Termin bierzmowania: niedziela 10 maja 2020 r.
 • Uroczystość I Komunii świętej odbędzie się w niedzielę 7 czerwca 2020 r.
 • Odwiedzamy regularnie około 100 osób chorych. Nadzwyczajni Szafarze zanoszą Komunię świętą chorym. Zachęcam do korzystania z ich posługi.

Aktywność duszpasterska

W parafii aktualnie działają następujące grupy i wspólnoty (alfabetycznie):

 • Apostolstwo Margaretka
 • Apostolat modlitwy „Dwunastka” (inicjatywa abp. Józefa Kupnego: modlitwa za kapłanów archidiecezji i o nowe powołania kapłańskie i zakonne; powstały dwie grupy)
 • Parafialny Zespół Caritas (otwarty w czwartek od godz. 17.00), z którego regularnej pomocy (cukier, mąka, środki czystości itp.) korzystają rodziny i bezdomni, nie licząc innych ubogich. W roku 2019 PZC udzielił pomocy na kwotę ok. 50.000 zł. Paniom z naszej Caritas składam serdeczne podziękowanie za ofiarną posługę ubogim. Część ubogich dzieci skorzystała z posiłków w szkole, sponsorowanych przez nas. Przy tej okazji zachęcamy Parafian, którzy mogą to uczynić, do zaopatrywania naszego Zespołu Caritas. Wszystkim za jakąkolwiek pomoc składamy serdeczne podziękowanie.
 • Chór Cantilena, który uświetnia nasze uroczystości parafialne.
 • Chór – schola liturgiczna pod opieką p. organisty. Spotkania w piątek o godz. 19.00 w salce (pierwszy cel to przygotowanie do Triduum Paschalnego).
 • Czciciele Miłosierdzia Bożego; zapraszamy codziennie na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele pw. św. Jerzego o godz. 15.00.
 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
 • Gazetka parafialna „Królowa Pokoju”
 • Grupa Modlitwy Ojca Pio (20 osób); trzecia środa miesiąca, Msza święta o godz. 18.00 i spotkanie w salce.
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja; spotkanie 19. dnia każdego miesiąca.
 • Krąg Biblijny; o. Adrian zaprasza na pierwsze spotkanie w sobotę 1 lutego 2020 o godz. 19.00. Na kolędzie wyrażono chęć reaktywacji kręgu.
 • Służba Liturgiczna; ministranci, lektorzy i kandydaci (35 chłopców), nadzwyczajni szafarze Komunii świętej (16 mężczyzn).
 • Niniwa
 • Odrodzenie Parafii
 • Przyjaciele Misji (137 osób); spotkania w 3. niedzielę miesiąca
 • Rada Duszpasterska
 • Schola; próby w niedziele o godz. 10.30.
 • Spotkania z Kulturą Ojczystą
 • Wspólnota Lew Judy
 • Wspólnota Krwi Chrystusa (20 osób)
 • Wspólnota Rodzin Umiłowany i umiłowana (ok. 320 osób).
 • Zacheuszki; wolontariat więzienny (ok. 20 osób).
 • Żywy Różaniec (600 osób) w tym 30 róż żeńskich i 4 róże męskie

Uwagi i refleksje z kolędy

Na ogół Parafianie okazywali zadowolenie i przyjmowali kapłanów bardzo życzliwie. Kolędnicy podkreślali, że kolędę przyjęło stosunkowo dużo rodzin, które wcześniej z różnych względów nie przyjmowały kapłana. Wyrażano zadowolenie z prowadzenia parafii przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i zaangażowania duszpasterskiego.

Uwagi Parafian

 • Wielu Parafian spóźnia się do kościoła.
 • Coraz większy problem z miejscami do zaparkowania samochodów przy kościele.
 • W tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie było uwag dotyczących naszego zaangażowania w śpiew. Prośba o śpiewanie tradycyjnych i znanych pieśni. Wyrażano zadowolenie z posługi organisty.
 • Dotyczące nagłośnienia, że czasami nie słychać kapłana lub lektora (problem w środkowych rzędach). Nagłośnienie jest nowe, najprawdopodobniej to brak dyscypliny mówcy, które zaniedbuje pewne zasady mówienia do mikrofonu.
 • Słabe oświetlenie przy wejściach do kościoła.
 • Zwracano uwagą na przepychanie się podczas Komunii świętej. Zachęcamy, aby podchodzić ostrożnie, zwracając uwagę na bliźniego.
 • Wyłożenie ławek poduszkami; Rada Parafialna podjęła decyzję o odłożeniu tej inwestycji (względy higieniczne – trudność utrzymania).

Sprawy gospodarcze

 • Umieszczenie w prezbiterium nowego krzyża oblackiego zgodnego z pierwotnym projektem architektonicznym wystroju kościoła; mamy również nowy krzyż na wieczerniku w miejsce starego krzyża misyjnego.
 • Wykonanie kolejnej kaplicy dedykowanej świętym i błogosławionym oblatom Maryi Niepokalanej.
 • Wysadzenie drzewkami i kwiatami terenów zielonych przy kościele.
 • Wymiana stolarki okiennej w klasztorze.
 • Przygotowanie i złożenie projektów (m.in. audytu energetycznego) dotyczących termomodernizacji kościoła.
 • Montaż poręczy przy wejściu do kościoła od ul. Bobrzej.

Zadania na rok 2020

 • Jeżeli otrzymamy dofinansowanie na termomodernizację, to będzie naszym głównym zdaniem. Jeżeli nie otrzymamy funduszy, to zajmiemy się wymianą płytek na kamień w prezbiterium (co jest zaleceniem ostatniej wizytacji biskupiej).
 • Również chcemy dokończyć kaplicę św. Jana Pawła II i wykonać ołtarz MB Częstochowskiej.
 • Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim za wyrozumiałość i ofiary, zwłaszcza składane w drugą niedzielę miesiąca.

Podziękowania

 • Dziękuję Ojcom, którzy chodzili po kolędzie, i ministrantom.
 • Dziękuję wszystkim, którzy poświęcają swój czas i siły, troszcząc się o dobro parafii i kościoła: Pracownikom kościoła, Lektorom i Lektorkom, Katechetom, Ojcom Wikariuszom za opiekę nad grupami parafialnymi.
 • Gorąco dziękuję wszystkim zaangażowanym w grupach parafialnych, szczególnie Zarządom i Liderom poszczególnych organizacji, a także Redakcji gazetki parafialnej.
 • Dziękuję za ofiary i pomoc dla ubogich.
 • Dziękuję za ofiary na potrzeby kościoła składane w trakcie kolędy (średnia ofiar to 50 zł), również przesyłane przelewem oraz składane w kościele bądź w biurze parafialnym.
 • Wszystkim za każde dobro składam szczere Bóg zapłać!

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI