PODSUMOWANIE ROCZNE I REFLEKSJE POKOLĘDOWE za rok 2020

Statystyka

 • Na terenie naszej parafii zamieszkuje wg Urzędu Statystycznego 12880 osób (13070 w roku 2019); w tym ok. 11500 to katolicy).
 • W Mszach świętych kolędowych uczestniczyło ok. 20% rodzin, które przyjmowały dotychczas kolędę.
 • W tym roku nie liczyliśmy wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach świętych. Regularnie do naszej świątyni uczęszcza około 25% parafian.
 • W roku 2020 uczestniczyło we Mszy świętej niedzielnej średnio ok. 1200 osób, wyłączając lockdown od 4 marca do 30 kwietnia.
 • Do Komunii świętej przystępowało ok. 60% uczestniczących we Mszy świętej niedzielnej.
 • Szczegółowe dane na stronie tutaj.

Życie sakramentalne

 • Chrzty: 57
 • Bierzmowanie: 24
  Przygotowanie trwa rok, w drugiej klasie szkoły średniej. Termin bierzmowania w br. jeszcze nie jest wyznaczony.
 • Śluby: 7
 • I Komunia święta: 78
  Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 roku.
 • Przed wybuchem pandemii odwiedzaliśmy regularnie około 100 chorych; obecnie odwiedzamy chorych tylko w sytuacjach wyjątkowych i na wyraźne wezwanie. Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej w czasie pandemii nie odwiedzają chorych z Komunią świętą i również nie rozdzielają Komunii w czasie Mszy świętych.
 • Pogrzeby: 130
 • Apostazje: 4

Aktywność duszpasterska

 • Tylko to, co konieczne i w granicach obostrzeń epidemicznych.
 • ROK św. JÓZEFA (w tym roku to On patronuje Kościołowi) – w każdą środę, z inicjatywy Żywego Różańca, po Mszy świętej o godz. 9.00 będziemy odmawiać litanię do św. Józefa.
 • W każdy 16. dzień miesiąca chcemy przeprowadzać nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. W minionym roku dziękowaliśmy za 100. rocznicę urodzin Wielkiego Jana Pawła II. Świat jeszcze lepiej uświadomił sobie wartość jego nauczania i osoby.

Uwagi i refleksje z kolędy

 • Sprawy gospodarcze. Plany z poprzedniego roku, ze względu na pandemię, przesuwamy na rok bieżący.
 • Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to naszym głównym zadaniem będzie termomodernizacja. Jeżeli nie otrzymamy funduszy, to zajmiemy się wymianą płytek na kamień w prezbiterium (co jest zaleceniem ostatniej wizytacji biskupiej).
 • Ponadto będziemy chcieli dokończyć kaplicę św. Jana Pawła II i wykonać ołtarz MB Częstochowskiej. W trakcie realizacji jest kaplica św. Eugeniusza, w najbliższym czasie zostaną zamontowane wizerunki na szkle Założyciela i bł. Józefa Cebuli OMI.
 • Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim za wyrozumiałość i ofiary, zwłaszcza składane w drugą niedzielę miesiąca.

Podziękowania

 • Dziękuję za obecność na spotkaniach kolędowych podczas Mszy świętych wieczornych i ofiary na potrzeby kościoła składane na tej Mszy świętej lub w biurze parafialnym czy przesłane na konto parafii.
 • Wszystkim za każde dobro składam szczere Bóg zapłać!

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI