Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za ewangelizację. Od chwili gdy polscy oblaci zaczęli wyjeżdżać na misje, potrzebowali wsparcia modlitewnego i materialnego, dlatego już w roku 1969 o. Walenty Zapłata OMI powołał w Poznaniu Prokurę Misyjną i Stowarzyszenie Przyjaciół Misji.

Ponad cztery miliardy ludzi nie zna Chrystusa. Nie bądź obojętny: przyłącz się do Przyjaciół Misji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – zostań misjonarzem! Przez modlitwę, ofiarowane Bogu cierpienia i radości, przez dobre uczynki i materialną pomoc dla potrzebujących będziesz uczestniczył w głoszeniu Ewangelii najbardziej opuszczonym. Jako przyjaciel misji staniesz się modlitewnym i materialnym zapleczem misjonarzy i misjonarek, którzy opuścili rodzinny kraj w celu zdobywania nieśmiertelnych dusz dla Chrystusa.

Wspólnota Przyjaciół Misji Oblackich w naszej parafii istnieje od 40 lat. Opiekunem jest obecnie o. Michał Lepich OMI, który czuwa nad naszą formacją misyjną. Wspólnota liczy 150 osób czynnych. Nasze trzy główne zadania to: 1) modlitwa indywidualna i wspólnotowa; 2) zbierane ofiar na potrzeby misji; 3) formacja misyjna wspólnoty i parafii.

  1. Każdy Przyjaciel Misji modli się codziennie za misje i za wybranego misjonarza (w ramach tzw. patronatu). Spotkania wspólnoty w trzecią niedzielę miesiąca rozpoczynają się i kończą modlitwą w intencjach misji. Tejże niedzieli jest zawsze odprawiana Msza święta o godz. 18.00 w intencjach misyjnych, więc do modlitwy za misje włączają się wszyscy parafianie obecni na Eucharystii. W piątek po trzeciej niedzieli odmawiamy wspólnotowy różaniec misyjny podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. W Wielkim Poście prowadzimy wraz z opiekunem Drogę Krzyżową. Naszą modlitwą obejmujemy też kleryków z Obry i z Madagaskaru w ramach tzw. adopcji kleryka misyjnego. Wielu przyjaciół misji podjęło też adopcję dziecka z Afryki i Indii.
  2. Drugim zadaniem jest wsparcie materialne. W tym celu na spotkaniach wspólnoty zbieramy ofiary i wysyłamy je do Prokury Misyjnej, skąd otrzymujemy podziękowania wraz z biuletynem miesięcznym dla ofiarodawców. Organizujemy zbiórki podczas wizyt misjonarzy w naszej parafii oraz pomagamy w zbiórkach na cele misyjne ogłaszanych przez Episkopat dla Afryki, na Wschód i przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W roku 2017 były też specjalne zbiórki: mleko dla Aleppo, ryż na Madagaskar, budowa studni w Befasy na Madagaskarze. W sierpniu sporządzamy i sprzedajemy bukiety zielne na uroczystość Wniebowzięcia NMP, a ofiary otrzymuje zaproszony misjonarz na potrzeby swojej misji. Podczas zjazdu misyjnego w czerwcu pomagamy ojcom z Prokury Misyjnej sprzedawać dewocjonalia i zbieramy ofiary.
  3. Trzecie zadanie – formacja na comiesięcznym spotkaniu jest prowadzona przez opiekuna lub zaproszonego misjonarza; są to wykłady, rozmowy, filmy i prezentacje. Prowadzimy kolportaż dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”, stałą wystawę misyjną, uczestniczymy w rekolekcjach i zjazdach. Dbamy o to, by w „Królowej Pokoju” ukazywały się artykuły o treści misyjnej dla dorosłych i dla dzieci.

Dziękujemy Ojcom Oblatom Maryi Niepokalanej za współpracę i zrozumienie dla naszych działań na rzecz rozwoju Kościoła misyjnego.

Drogi Internauto! Po przeczytaniu tych informacji zastanów się, co Ty możesz zrobić dla misji i misjonarzy. Wśród nas jest miejsce dla każdego, kto rozumie wartość modlitwy i ofiary materialnej, a także ofiarowanego cierpienia, dla szerzenia królestwa Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszamy!