Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i przypomina o kończącym się roku kalendarzowym. To czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i przypomnienia o gotowości na dzień ostatecznego przyjścia Zbawiciela. W tym roku przez pandemię będzie on inny niż dotychczas, podobnie jak święta Wielkanocne oraz inne bardzo ważne uroczystości.

Bez wątpienia wyjątkowe miało być świętowanie setnej rocznicy przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do Polski z wieloma zaplanowanymi uroczystościami, które z racji ograniczeń były skromniejsze albo zostały odwołane. Dla naszej Rodziny Oblackiej w ten jubileuszowy rok i przypadający obecnie Adwent wpisuje się 40. rocznica posługi Misjonarzy Oblatów na Madagaskarze. Warto z tej racji wspomnieć tych Ojców, którzy, zanim wyjechali na misje, pracowali w naszej parafii lub tych, którzy przy różnych wydarzeniach, takich jak Dzień Misyjny czy zjazd Przyjaciół Misji, dzielili się swoim doświadczeniem misyjnym i prosili nas o wsparcie duchowe i materialne.

Również w ten czas wpisuje się 25. rocznica kanonizacji św. Eugeniusza de Mazenoda. To dla nas okazja do wdzięczności Panu Bogu za życie i dzieło Świętego Założyciela. Zapraszamy Was, drodzy Parafianie i Goście, do wspólnego dziękczynienia za osobę św. Eugeniusza i do uczczenia Niepokalanej Maryi, Patronki naszego Zgromadzenia, we wtorek 8 grudnia o godz. 18.00.

Święty Papież Jan Paweł II ćwierć wieku temu podczas Mszy świętej kanonizacyjnej mówił o św. Eugeniuszu jako o człowieku Adwentu, człowieku „przyjścia”, który nie tylko patrzył w kierunku tego „przyjścia”, ale poświęcił całe swoje życie, aby na to „przyjście” przygotować. Niech będzie On dla nas inspiracją na tegoroczny Adwent i święta Bożego Narodzenia, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii i ataku na fundamentalne wartości i na broniący ich Kościół, aby przez osobiste nawrócenie i świadectwo życia być przygotowanym i innych pociągnąć do tej postawy gotowości na przyjście Zbawiciela. Natomiast mottem na ten czas niech staną się słowa św. Eugeniusza, który mówił, że we wszystkich działaniach trzeba się kierować przekonaniem, że „kochać Kościół to kochać Jezusa Chrystusa, i odwrotnie”.

Życzę wszystkim spokojnych, zdrowych, błogosławionych świąt oraz doświadczenia bliskości i ciepła Bożej Dzieciny.

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI