„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tym ewangelicznym wezwaniem w Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Streszcza ono treść czterdziestodniowego oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Środkami – ćwiczeniami wielkopostnymi, które mają nam pomóc w nawróceniu i pogłębieniu wiary, są post, jałmużna i modlitwa.

Zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali, w piątkowych nabożeństwach Drogi Krzyżowej i przede wszystkim do udziału w wielkopostnych rekolekcjach, które wygłosi o. Grzegorz Pawluś OMI, od piątej niedzieli Wielkiego Postu (29 marca) do środy 1 kwietnia.

Wielkopostne wydanie „Królowej Pokoju” jest w dużej mierze poświęcone bliskim i wyjątkowym dla naszej wspólnoty parafialnej osobom, które Bóg w ostatnim czasie odwołał do siebie. Świadectwo życia i głębokiej wiary śp. Ojca Szczepana Brzeziny OMI, śp. Biskupa Stanisława Stefanka czy śp. Stefanii Kubicy, o których możemy przeczytać we wspomnieniach parafian, niech nas umacniają w nadziei zmartwychwstania i spotkania w Domu Ojca.

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI