Początek Wielkiego Postu zachęca nas do zastanowienia się nad znaczeniem praktyk pokutnych i nad zadaniami, które w tym względzie stają przed nami. W dzisiejszym świecie niechętnie mówi się, a tym bardziej zachęca, do praktyk pokutnych. Myślę, że i podobnie w dzisiejszym Kościele. Potrzebujemy odnowienia ducha pokuty. Przez post, modlitwę i jałmużnę duch pokutny prowadzi nas do nawrócenia w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi.

Warto przywołać fragment z Ewangelii opisujący niemożność wyrzucenia złego ducha z epileptyka. Gdy uczniowie pytają Mistrza: „Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?” (Mk 9, 14-29), słyszą krótką, ale konkretną odpowiedź: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”. Istotnie, modlitwa i post są tymi środkami, które pomagają człowiekowi w walce ze złem, dają siłę do pokonywania własnych słabości, hartują jego ducha, przyczyniają się do opanowania nieuporządkowanych skłonności.

W tym roku rekolekcje parafialne będziemy przeżywać od 3 do 6 kwietnia. Rekolekcjonistą będzie o. Marcin Szafors OMI, rektor gdańskiego kościoła p.w. św. Józefa.

Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali, na których słowo Boże będzie głosił o. Jakub, i w każdy piątek – na nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Wykorzystajmy ten święty czas Wielkiego Postu z jego praktykami pokutnymi poprzez podjęcie modlitwy, postu, jałmużny. Tak zaplanujmy swoje obowiązki, aby wziąć udział w nabożeństwach wielkopostnych oraz rekolekcjach.

O. JERZY DITRICH OMI
PROBOSZCZ