„Czuwajcie i módlcie się” – tym wezwaniem rozpoczęliśmy Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Jest intencją Kościoła, aby ten rok duszpasterski był poświęcony Eucharystii, która daje życie. Adwentowe wezwanie do czujności i modlitwy kieruje nas ku Eucharystii, na której spotykamy Zbawiciela. To On wychodzi naprzeciw nas, aby dać nam prawdziwe życie.

Liturgia Słowa przeżywanego okresu jest skoncentrowana na powtórnym przyjściu Mesjasza i Jego Królestwa i pyta nas, czy jesteśmy dostatecznie gotowi na spotkanie z Chrystusem Sędzią. Słowo Boże w ostatnim tygodniu Adwentu jest bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Narodzenia Pańskiego, z wezwaniem Jana Chrzciciela do wewnętrznej przemiany i odrodzenia. Po to, aby Ten, który przyjmuje ludzkie ciało i staje się jednym z nas, znalazł właściwe sobie miejsce w naszym sercu i domu. Eucharystia jest źródłem życia i więzi z Bogiem. Niech ten adwentowy czas będzie okazją do częstszego spotkania z Chrystusem na Eucharystii, w szczególny sposób zachęcam do udziału w Mszach świętych roratnich.

W ten rok duszpasterski wpisuje się rok poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Jest to okazja do pogłębienia znajomości myśli i dziedzictwa naszego Wielkiego Rodaka. Z inicjatywy wspólnoty rodzin „Umiłowany i umiłowana”, każdego 16. dnia miesiąca będziemy odmawiać litanię do św. Jana Pawła II, z możliwością ucałowania relikwii. Również w tym roku poświęconym Świętemu postaramy się ostatecznie dokończyć wystrój kaplicy Jemu poświęconej w dużym kościele.

Także w ten rok poświęcony Eucharystii wpisuje się jubileusz 100-lecia przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do Polski. Jako wspólnota parafialna podczas comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca będziemy otaczać modlitwą Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów MN, w szczególny sposób Polską Prowincję i prosić o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Jak co roku zachęcam, aby święta przeżywać w gronie najbliższych, a sama wieczerza wigilijna niech stanie się doskonałą okazją do wyrażenia życzliwości, miłości i przebaczenia. Proszę, by przy wigilijnym stole nie zabrakło wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pańskim (początek 2. rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza). Mam nadzieję, że atmosfera świątecznej radości i życzliwości będzie również towarzyszyła naszemu spotkaniu podczas wizyty duszpasterskiej, czyli tzw. kolędy. (Kliknij plan kolędy.)

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę, wraz z całą wspólnotą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, pokoju serca, pogody ducha i doświadczenia Boga – źródła prawdziwego życia.

O. Jerzy Ditrich OMI