W niedzielę 13 października br. będziemy przeżywać jubileusz 50-lecia ustanowienia naszej parafii i 25-lecie poświęcenia kościoła pw. NMP Królowej Pokoju. Więcej o tych uroczystościach możemy przeczytać na s. 16 bieżącego numeru „Królowej Pokoju”. Niech naszym jubileuszowym uroczystościom przyświecają słowa św. Jana Pawła II: „Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna”.

Te jubileuszowe wydarzenia również powinny uświadomić nam prawdę, że wszyscy uczestniczymy w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Wszyscy tworzymy jeden Kościół Boży na skrawku tej wrocławskiej ziemi. Uroczystości jubileuszowe są okazją, aby wspomnieć i podziękować wszystkim Duszpasterzom i Parafianom za ich modlitwę, pracę, trud i wszelkie dobro.

W nowym roku szkolnym i katechetycznym życzę wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom darów Ducha Świętego, które pozwolą im otworzyć się na dobro i prawdę. Życzę każdemu otwarcia się na łaskę, która prowadzi do poznania Chrystusa w Kościele. Nieodzowną pomocą na tej drodze są sakramenty, wsłuchiwanie się w słowo Boże i osobista modlitwa.

Wszystkim Parafianom, Duszpasterzom, Animatorom grup i wspólnot życzę w nowym roku duszpasterskim i katechetycznym dużo wytrwałości w podjętych zadaniach.

Szczęść Boże!
O. Jerzy Ditrich OMI