Kończymy okres wielkanocny. Liturgia tego okresu ukazała nam Apostołów i innych świadków Zmartwychwstania Pańskiego, którzy napełnieni darami Ducha Świętego i umocnieni spotkaniami ze zmartwychwstałym Panem pokonali rozpacz, lęk, rozczarowanie, i stali się odważnymi świadkami wiary. To była ich droga do świętości.

Papież Franciszek w swoim ostatnim dokumencie, adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate”, przypomniał o naszym powołaniu do świętości. Napisał, że musimy prosić Ducha Świętego, aby nas wyzwolił i wygnał ten lęk, który zamyka nas na wejście Boga we wszystkie aspekty naszego życia. Bóg nie chce człowieka okaleczać czy osłabiać, ale chce dać mu pełnię.

Wzorem dla nas pozostaje Maryja, którą przyzywamy w tym czasie w litanii loretańskiej na nabożeństwach majowych. Ona jest napełniona Duchem Świętym. „Ona jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą, która nam ukazuje drogę świętości i nam towarzyszy. […] Rozmowa z Nią nas pociesza, uwalnia i uświęca” – napisał papież Franciszek w tymże dokumencie.

Droga do świętości to droga budowania zażyłości i przyjaźni z Chrystusem. Pokarmem na tę drogę jest Eucharystia. W tym roku sto sześćdziesięcioro siedmioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmie do swojego serca Jezusa w Eucharystii. Cieszymy się ich szczęściem, ale również musimy poczuć się odpowiedzialni – jako rodzice, katecheci, księża i wszyscy wierni – za budowanie tej jedności i przyjaźni z Jezusem poprzez modlitwę i przykład własnej świętości.

W uroczystość Bożego Ciała ruszymy z procesją do czterech ołtarzy ulicami naszej parafii. Zachęcam do licznego udziału, przygotowania trasy z wystrojem ołtarzy i okien naszych mieszkań, by w ten sposób dać wyraz naszej wierze i przywiązaniu do Chrystusa, obecnego pośród nas pod postacią chleba i wina.

Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty zakonnej naszego Domu i parafii będzie jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich przełożonego naszej wspólnoty, o. Michała Lepicha OMI oraz o. Roberta Żukowskiego OMI. Mszę świętą jubileuszową odprawią w czwartek 21 czerwca o godz. 18.00. Zapraszam wszystkich na tę uroczystość. Otoczmy dostojnych Jubilatów naszą modlitwą i wdzięcznością za dar ich kapłańskiej posługi.

 

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI