O. mgr Błażej Mielcarek OMI, proboszcz

Urodził się 11 maja 1983 roku w Wolsztynie (Wielkopolska).
Pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.2003 roku na Świętym Krzyżu, święcenia kapłańskie otrzymał 30.05.2009 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 29 listopada.
Posługiwał w następujących parafiach: Katowice (2009-2011), Poznań (2011-2017), Siedlce (2017-2022). W Poznaniu pracował w redakcji „Misyjnych Dróg” i pomagał w duszpasterstwie parafialnym. W Siedlcach, jako wikariusz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, był katechetą w szkole podstawowej, przygotowywał młodzież do bierzmowania, opiekował się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Liturgiczną Służbą Ołtarza, Kręgami Domowego Kościoła, redakcją „Posłańca Świętej Teresy” oraz Parafialnym Zespołem Caritas.

Ustanowiony proboszczem parafii od 1 lipca 2022 roku.

KONTAKT: 507 540 424 lub e-mail

O. mgr Wiesław Przyjemski OMI, wikariusz

Urodził się 09.05.1969 roku w Czarnkowie.
Pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.1990 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 20.06.1996 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 7 czerwca.
Posługiwał w następujących domach: Iława – wikariusz (1996-1999), Lubliniec – pomoc duszpasterska (1999-2001).
We Wrocławiu jako wikariusz pracuje od 2001 roku.
Jest duszpasterzem chorych, opiekunem wspólnot: Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Żywego Różańca, Nieustającego Różańca, Krwi Chrystusa i Koła Radia Maryja.

O. mgr Tomasz Szura OMI, wikariusz

Urodził się 2.03.1984 roku.
Pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.2005 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 28.05.2016 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 28 stycznia.
Jest wikariuszem w naszej parafii od 1.07.2020 roku.

O. Piotr Osiński OMI

O. mgr Piotr Osiński OMI, wikariusz

Urodził się 9.06.1985 roku w Radomiu.
Jest najmłodszy z rodzeństwa, ma brata i siostrę. Po maturze ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i krótko pracował. Długi czas szukał jaka jest wola Boża, co do jego drogi życiowej. W 2012 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a 30 maja 2020 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez trzy lata pracował, jako wikariusz i katecheta w oblackiej parafii w Iławie.
Imieniny obchodzi 29 czerwca.
Jest wikariuszem w naszej parafii od 1.07.2023 roku.

O. mgr Jerzy Bzdyl OMI

Urodził się 17.03.1970 roku w Łapanowie k. Krakowa.
Pierwsze śluby zakonne złożył 08.09.1990 roku.
Święcenia kapłańskie otrzymał 20.06.1996 roku z rąk ks. bp. Eugeniusza Juretzki OMI.
Imieniny obchodzi 23 kwietnia.
Posługiwał jako wikariusz w Gorzowie Wlkp. w latach 1996-1997, następnie jako misjonarz ludowy w Kędzierzynie-Koźlu, Lublińcu, Katowicach, Poznaniu, Bodzanowie i Wrocławiu.
Był superiorem domu zakonnego w Bodzanowie w latach 2015-2021.
Od 1.07.2021 roku jest superiorem we Wrocławiu.

Jerzy Bzdyl OMI

REZYDENCI

O. mgr Michał Lepich OMI, kapelan więzienny

Urodził się 6.03.1967 roku w Kędzierzynie, w oblackiej wówczas parafii pw. św. Mikołaja.
Z wykształcenia jest technikiem ogrodnikiem. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze.
Imieniny obchodzi 29 września.
Pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.1987 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1993 roku.
Był wikariuszem w Katowicach 5 lat i w Kędzierzynie-Koźlu – 4 lata.
Potem pracował 7 lat w Prokurze Misyjnej w Poznaniu.
Od stycznia 2009 roku dojeżdżał do Wrocławia z posługą kapelana więziennego.
Od 1 lipca 2009 roku jest we Wrocławiu. W latach 2015-2021 był superiorem domu zakonnego.
Opiekun parafialnej wspólnoty Przyjaciele Misji Oblackich.

O. dr hab. Kazimierz Lijka OMI, emerytowany profesor UAM w Poznaniu

Urodził się 05.03.1950 w Hrycewoli (Ukraina). Po ukończeniu LO w Kędzierzynie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (1968–1975). Pierwsze śluby zakonne złożył 08.09.1969 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 22.06.1975 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 4 marca.

Był wikariuszem i katechetą w Katowicach (1975–1976), wykładowcą w Niższym Seminarium w Markowicach (1979–1981), socjuszem w nowicjacie na Świętym Krzyżu (1981–1985), formatorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (1985–1986), sekretarzem Prowincjała w Poznaniu i wykładowcą w WSD w Obrze (1986–1992). W  latach 1976–1979 odbył studia z liturgiki w Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo (Anselmianum) w Rzymie. W roku 1986 uzyskał stopień naukowy doktora teologii na KUL-u, a w roku 2008 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na UAM w Poznaniu. Od 1.09.2017 roku jest profesorem emerytowanym UAM.

O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, profesor zwyczajny PWT we Wrocławiu

Urodził się 18.06.1958 roku w Brańsku.
Pierwsze śluby zakonne złożył 08.09.1978 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 23.06.1984 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 4 marca.
Po święceniach kapłańskich był wikariuszem w Kędzierzynie-Koźlu (1984–1985), następnie odbył studia w Rzymie (1985–1990). Uzyskał stopnie naukowe: magistra teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktora nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, doktora habilitowanego nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu oraz tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Wykłada teologię duchowości, teologię małżeństwa i rodziny.
W naszej parafii pracował od 1990 roku jako wikariusz.
W latach 1996-2002 i 2009-2015 był superiorem domu.
Założyciel i opiekun Wspólnoty Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiłowana”, autor wielu książek.

O. mgr Kazimierz Rychlik OMI, emeryt

Urodził się 28.01.1938 roku w Poznaniu.
Pierwsze śluby zakonne złożył 08.09.1954 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 18.03.1962 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 4 marca.
Po święceniach kapłańskich pracował w następujących domach oblackich: Lubliniec – studium pastoralne (1962–1963), Kędzierzyn-Koźle – pomoc duszpasterska (1963–1965), Gorzów Wielkopolski – pomoc duszpasterska (1965–1966), Kodeń – misjonarz ludowy (1966–1967), Laskowice – misjonarz ludowy (1967–1972), Gorzów Wielkopolski – misjonarz ludowy (1972–1977), Kędzierzyn-Koźle – misjonarz ludowy (1977–1983), Laskowice Pomorskie – misjonarz ludowy (1983–1986), Bodzanów – misjonarz ludowy (1986–1991).
We Wrocławiu jako misjonarz ludowy od 1991 roku, obecnie na emeryturze.

O. mgr Robert Żukowski OMI, kapelan więzienny

Urodził się 15.04.1966 roku w Wałbrzychu.
Pierwsze śluby zakonne złożył 8.09.1987 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1993 roku w Obrze.
Imieniny obchodzi 17 kwietnia.
Przyjechał do nas z Grotnik.
Jest kapelanem więziennym we Wrocławiu od 1.07.2016 roku.

PROBOSZCZOWIE

Ojciec Alojzy Zdybel OMI, 1969-1973
Ojciec Wilhelm Stempor OMI, 1973-1974
Ojciec Stanisław Cyganiak OMI, 1974-1993
Ojciec Mieczysław Hałaszko OMI, 1993-2011
Ojciec Jerzy Ditrich OMI, 2011-2022
Ojciec Błażej Mielcarek OMI, 2022-

SUPERIORZY DOMU ZAKONNEGO

Ojciec Mikołaj Hentrich OMI, 1953-1958
Ojciec Franciszek Mucha OMI, 1958-1964
Ojciec Feliks Adamski OMI, 1964-1967
Ojciec Alojzy Zdebel OMI, 1967-1973
Ojciec Wilhelm Stempor OMI, 1973-1980
Ojciec Józef Kowalik OMI, 1980-1984
Ojciec Wilhelm Stempor OMI, 1984-1987
Ojciec Władysław Hirsz OMI, 1987-1990
Ojciec Mieczysław Hałaszko OMI, 1990-1996
Ojciec Kazimierz Lubowicki OMI, 1996-2002
Ojciec Włodzimierz Jamrocha OMI, 2002-2008
Ojciec Wojciech Popielewski OMI, 2008-2009
Ojciec Kazimierz Lubowicki OMI, 2009-2015
Ojciec Michał Lepich OMI, 2015-2021
Ojciec Jerzy Bzdyl OMI, 2021-