Na początku każdej Mszy świętej w niedziele i święta
oraz w dni powszednie o godz. 9.00 i 18.00.

Każdy piątek od godz. 15.00 do 18.00 w kościele pw. św. Jerzego.

Pierwszy piątek miesiąca w kościele pw. NMP Królowej Pokoju od godz. 15.00 do 18.00, w kościele pw. św. Jerzego o godz. 6.30 i 9.00.

Spowiadać się można także w indywidualnie umówionym terminie.