Planowany ślub zgłasza się na trzy miesiące przed zawarciem, dołączając dokumenty: aktualne świadectwo chrztu, świadectwo katechizacji ze szkoły średniej, dowód osobisty oraz dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny.

Nauki przedślubne odbywają się od września do czerwca według ustalonego grafiku, w poniedziałki o godz. 19.00 w sali nr 10.

Poradnia przedmałżeńska: 
obowiązkowe spotkania w poniedziałki o umówionej godzinie między 17.00 a 19.00 w sali nr 10.