Sakrament małżeństwa

Planowany ślub zgłasza się na trzy miesiące przed zawarciem, dołączając dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu,
  • świadectwo katechizacji ze szkoły średniej,
  • dowód osobisty
  • oraz dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych
  • zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni życia rodzinnego.

Nauki przedślubne odbywają się od września do czerwca według ustalonego grafiku, w poniedziałki o godz. 19.00 w sali nr 10.

27.02 – Sakramentalność małżeństwa

06.03 – Katolicka wizja życia seksualnego w małżeństwie

13.03 – Życie sakramentalne i modlitwa w rodzinie

20.03 – Wychowanie dzieci w rodzinie

27.03 – Liturgia sakramenty małżeństwa

Poradnia przedmałżeńska: 
Pierwsze spotkanie 06.03 w sali nr 10, kolejne wg. ustaleń z prowadzącym.

Informacje dot. kursu: 507 540 424