Sakrament małżeństwa

Planowany ślub zgłasza się na trzy miesiące przed zawarciem, dołączając dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu,
  • świadectwo katechizacji ze szkoły średniej,
  • dowód osobisty
  • oraz dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych
  • zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni życia rodzinnego.

Nauki przedślubne odbywają się od września do czerwca według ustalonego grafiku, w poniedziałki o godz. 19.00 w sali nr 10.

25.09 – Sakramentalność małżeństwa

02.10 – Katolicka wizja życia seksualnego w małżeństwie

09.10 – Wychowanie dzieci w rodzinie, świadectwo Doroty i Sławomira

16.10 – Życie sakramentalne i modlitwa w rodzinie

23.10 – Liturgia sakramentu małżeństwa

Poradnia przedmałżeńska: 
Pierwsze spotkanie 06.03 w sali nr 10, kolejne wg. ustaleń z prowadzącym.

Informacje dot. kursu: 507 540 424