Kościół pomocniczy pw. św. Jerzego został wzniesiony w roku 1905. Budowla oparta jest na planie prostokąta o wymiarach 16 x 10 metrów, przykryta dwuspadowym dachem. Całość budowli uzupełniają dwie niewielkie kruchty: południowa z wejściem głównym i północna z wejściem bocznym. Szare tynki zewnętrzne ożywiono trójdzielnymi oknami, uwydatnione przez obramowanie z czerwonej cegły, które dodatkowo podzieliło na mniejsze pola resztę elewacji.

Kościół miał spełniać funkcję domu modlitwy dla lokalnej społeczności katolickiej. Jednak już w dwa lata później przystąpiono do rozbudowy, dobudowując chór nad wejściem i zakrystię przy prezbiterium, wydłużoną w 1940 roku. Pomyślana była jako prosta i nieduża budowla. Po lewej stronie od głównego wejścia znajdowała się kaplica chrztów, po prawej – kaplica Grobu Pańskiego. Tam też znajdowało się przejście do innych obiektów parafialnych.

Prezbiterium, zakończone prostą ścianą, zostało podwyższone w porównaniu z poziomem kościoła. Żelazne lampy, żyrandole, chrzcielnicę i kropielnicę wykonał mistrz kowalski J. Vonka. Ołtarz główny był dziełem monachijskiego artysty prof. Schlesingera. Miał on wysokość 8,5 m, a w jego skład wchodziło 13 figur z Chrystusem ukrzyżowanym w centrum. Skrzydła ołtarza przedstawiały motywy z życia św. Jadwigi. Ołtarze boczne poświęcone były Najświętszej Maryi Pannie i św. Józefowi.

W czasie działań wojennych kościół i zabudowania klasztorne zostały zniszczone. Odbudowa trwała w latach 1951–1953 i pozwoliła przywrócić kościół do pierwotnego stanu. 13 czerwca 1953 roku wikariusz kapitulny ks. infułat Kazimierz Lagosz ponownie poświęcił odbudowany kościół pw. św. Jerzego.

Kościół stanowi niedużą, prostą w formie budowlę ustawioną w kierunku północ–południe. Do ściany północnej dobudowano półokrągłą absydę. Wnętrze kościoła uzupełnione jest chórem organowym wspartym na dwóch kolumnach. W roku 1964 kościół stał się kościołem rektoralnym, a w 1969 roku – kościołem parafialnym nowej oblackiej parafii na Popowicach.

Kościół był kilkakrotnie odnawiany. W roku 1975, po usunięciu dotychczasowych ołtarzy i balasek, uzyskał jednolite wyposażenie prezbiterium: tabernakulum, ołtarz, duży krzyż, pulpit, sedilia. Wówczas założono też instalację nagłaśniającą. Na wieży kościoła umieszczono 50–kilogramowy dzwon, wykonany we wrocławskim zakładzie ludwisarskim w 1953 roku. Widnieje na nim łacińska inskrypcja „S. Georgius, ora pro nobis”. Przy okazji przebudowy domu zakonnego, pomiędzy kościołem i klasztorem został zbudowany mur, który zamknął całość wewnętrznego wirydarza, obsadzonego krzewami.

W 2004 roku ukończono generalny remont kościoła pw. św. Jerzego. Odmalowano ściany i wyczyszczono cegłę na zewnątrz kościoła oraz zagospodarowano otoczenie, sadząc krzewy, siejąc trawę, alejki wykładając kostką i ustawiając przy nich ławki i kosze na śmieci. Wewnątrz położono nową posadzkę ceramiczną, zrobiono nowe ławki, w centralnej absydzie umieszczono duży, rzeźbiony w drewnie krzyż stylizowany na oblacki. (Zdjęcia z remontu w galerii archiwalnej.)

Po lewej stronie ołtarza ustawiono w złoconej niszy figurę Matki Bożej przywiezioną z Fatimy przez pielgrzymów z naszej parafii. Po prawej stronie, w złoconej ramie został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego. Wmurowano nowe tabernakulum, ustawiono nowy ołtarz, odnowiono stacje drogi krzyżowej.

Pod chórem wybudowano dwa zamknięte pomieszczenia z konfesjonałami. W kruchcie wmurowano nową, rzeźbioną w marmurze kropielnicę, a na ścianie zawieszono nowy, srebrzony krzyż. Odnowiono tynk na wszystkich ścianach i na sklepieniu kościoła. Całość pomalowano, a dwie kolumny pod chórem wyzłocono, by nawiązać do złotych kolumn w kościele pw. NMP Królowej Pokoju.

W sobotę 24 stycznia 2004 roku odprawiono pierwszą po remoncie Mszę świętą dla robotników, a w niedzielę 25 stycznia wierni po każdej Mszy świętej przychodzili na adorację Najświętszego Sakramentu. Trzeba powiedzieć, że przychodzili tłumnie, a duszpasterzom mówili o swoim wzruszeniu i wdzięczności za odnowienie, a przede wszystkim głośno wyrażali swój zachwyt, że „teraz tak pięknie w tym kościele”. (Zdjęcia po remoncie w galerii archiwalnej.)

W kościele pw. św. Jerzego odprawia się w dni powszednie Msze święte o godz. 6.30, 9.00 i 18.00, w każdy piątek jest adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pojednania (oprócz możliwości podczas każdej Mszy), wspólnoty i grupy parafialne mają tu swoje celebracje, a przez cały dzień kościół jest otwarty i zaprasza do modlitwy.

Wnętrze kościoła pw. św. Jerzego
przed rokiem 1975

Widok z lat 80. ubiegłego wieku

Widok aktualny