LICZBA RODZIN, KTÓRE PRZYJĘŁY KAPŁANA Z WIZYTĄ KOLĘDOWĄ
W LATACH 2011-2020

ROK LICZBA RODZIN ODSETEK RODZIN
2011 3316 55%
2012 3361 56%
2013 3370 56%
2014 3251 54%
2015 3191 53%
2016 2928 49%
2017 3004 50%
2018 2822 47%
2019 2898 48%
2020 2715 42%

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NASZEJ PARAFII – 12 880 (2020) – 13 070 (2019)

LICZBA OSÓB OBECNYCH NA MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELĘ (DOMINICANTES)
I LICZBA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ (COMMUNICANTES)

ROK DOMINICANTES COMMUNICANTES
2008 4300 2030
2012 4080 2020
2014 3680 1723
2015 3500 1650
2016 3096 1900
2017 3001 1397
2018 2850 1671
2019 2829 1814

ŻYCIE SAKRAMENTALNE W LATACH 2010-2020

Rok Liczba chrztów Liczba dzieci do I Komunii świętej Liczba bierzmowanych Liczba ślubów Liczba pogrzebów
2010 100 110 36 39 118
2011 90 130 51 26 110
2012 96 135 52 36 105
2013 107 125 58 24 108
2014 102 100 42 21 130
2015 92 111 52 15 121
2016 81 69 9 118
2017 79 140 34 14 147
2018 70 210 31 21 139
2019 71 78 45 15 107
2020 57 78 24 7 130