LICZBA I ODSETEK RODZIN, KTÓRE PRZYJĘŁY KAPŁANA Z WIZYTĄ KOLĘDOWĄ
W LATACH 2011-2019

ROK LICZBA RODZIN ODSETEK RODZIN
2011 3316 54,9%
2012 3361 55,7%
2013 3370 55,8%
2014 3251 53,9%
2015 3191 52,9%
2016 2928 48,5%
2017 3004 49,8%
2018 2822 46,8%
2019 2898 48,0%

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE PARAFII
NMP KRÓLOWEJ POKOJU – 13 344

 

LICZBA OSÓB OBECNYCH NA MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELĘ (DOMINICANTES)
I OSÓB PRZYJMUJĄCYCH KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ (COMMUNICANTES)

ROK DOMINICANTES COMMUNICANTES
2008 4300 2030
2012 4080 2020
2014 3680 1723
2015 3500 1650
2016 3096 1900
2017 3001 1397
2018 2850 1671

ŻYCIE SAKRAMENTALNE

Rok Liczba chrztów

Liczba dzieci
do I Komunii świętej

Liczba bierzmowanych Liczba ślubów Liczba pogrzebów
2009 110 112 52 140
2010 100 110 36 39 118
2011 90 130 51 26 110
2012 96 135 52 36 105
2013 107 125 58 24 108
2014 102 100 42 21 130
2015 92 111 52 15 121
2016 81 69 9 118
2017 79 140 34 14 147
2018 70 210 31 21 139