Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne wezwanie.

Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, lecz chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie wezwać kapłana z posługą sakramentalną.

Chorzy parafianie mogą przyjmować Komunię świętą w każdą niedzielę dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z naszej parafii.

Chorych należy zgłaszać w Biurze Parafialnym. Telefon: (71) 793-6771 w. 46