Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne wezwanie.

Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, lecz chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie wezwać kapłana z posługą sakramentalną.

Wszyscy chorzy w naszej parafii mają możliwość przyjęcia Komunii świętej w każdą niedzielę, dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Chorych należy zgłaszać w Biurze Parafialnym.