Apostolat Margaretka jest wspólnotą dożywotniej modlitwy za kapłanów. Jedną Margaretkę tworzy siedem osób, które modlą się za jednego kapłana, każda w wyznaczonym dniu tygodnia. Kapłani są naszymi duchowymi przewodnikami, którzy prowadzą nas do Boga. My możemy w zamian ofiarować im swoją modlitwę. Nazwa Apostolatu pochodzi od imienia Kanadyjki Margaret O’Donnell, która swoją chorobę i cierpienie przyjęła jako powołanie, ofiarując je i modląc się za kapłanów. W wieku 18 lat zaraziła się chorobą Heinego–Medina i aż do śmierci w 1978 roku była całkowicie sparaliżowana (zmarła w 45. roku życia). Zainspirowana jej przykładem Louise Ward rozpoczęła modlitwę za kapłanów w grupach nazwanych Margaretkami. Pierwsza grupa powstała w prowincji Quebec 1 sierpnia 1981 roku.

Do rozwoju ruchu przyczynili się franciszkanie z Medjugorie, zwłaszcza proboszcz o. Jozo Zovko, który wiele razy powtarzał, że Matka Boża prosi o modlitwę za kapłanów. „Módlcie się za nas kapłanów każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii” – mówił często do pielgrzymów o. Jozo. W Polsce pierwsze grupy Margaretek powstały w roku 1998. Do dalszego wzrostu ruchu przyczynił się ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. Obecnie cały świat jest już objęty tą modlitwą.

Wspólnota Margaretek w naszej parafii powstała 2 lutego 2010 roku. Aktualnie tworzy ją 90 osób w różnym wieku: od kilkunastu do 80 lat. Modlimy się za 35 kapłanów (w tym 4 biskupów) w podziękowaniu Bogu za dar ich kapłaństwa. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszy świętej za kapłanów, kleryków i nowicjuszy oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy świętej kontynuujemy spotkanie wspólnoty w sali.

Apostolat Margaretka jest otwarty dla każdego, kto chciałby się włączyć w to cudowne dzieło. Pragniemy, by grupa rosła i poprzez modlitwę pogłębiała więź z Bogiem. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło! Nie lękajcie się, że to zobowiązanie na całe życie: kapłan ofiarował całe swoje życie Bogu – my ofiarujemy 10 minut raz w tygodniu, by wspomóc go naszą modlitwą. Zwłaszcza misjonarze rozsiani po całym świecie potrzebują naszego modlitewnego wsparcia, dlatego potrzeba jeszcze więcej Margaretek, by modlić się za nich. Modlitwa w Apostolacie Margaretka jest dla nas źródłem prawdziwej radości.

Kontakt: Genowefa Górna, tel. 504 555 811