Już ponad rok żyjemy w pandemii koronawirusa, która przeorientowała nam życie. W zeszłorocznym Wielkim Tygodniu sprawowaliśmy liturgię bez udziału wiernych, jedynie transmitując jej przebieg przez łącza internetowe. Mam nadzieję, że w tym roku, przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń i limitu osób na nabożeństwach, będziemy sprawować liturgię przy Waszym udziale. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Palmową, rozpoczyna liturgiczny okres Męki Pańskiej – Wielki Tydzień.

W Wielki Czwartek o godz. 19.00 Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy obchód Triduum Paschalnego, podziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa. Choć w tym roku nie odbędzie się obrzęd umycia nóg wybranym mężczyznom, który przypominał nam o Chrystusowej postawie służby i miłości, to jednak szczególnie będziemy prosić Boga o siły i wrażliwość w tym czasie, kiedy tak wielu ludzi zmaga się z chorobą, cierpieniem czy żałobą po śmierci najbliższych.

W Wielki Piątek gromadzimy się na Liturgii Męki i Śmierci Chrystusa. Jest to dzień czuwania przy Chrystusie modlącym się, cierpiącym, opuszczonym w Ogrójcu, w tzw. Ciemnicy, kaplicy wystawienia Najświętszego Sakramentu. W tym szczególnym dniu zadumy nad tajemnicą naszego zbawienia zapraszam na wieczorną liturgię o godz. 19.00 i poprzedzającą ją Drogę Krzyżową o godz. 18.30.

W Wielką Sobotę poświęcimy pokarmy na stół wielkanocny, przy tej okazji zatrzymajmy się na chwilę osobistej modlitwy przy Chrystusie złożonym w Grobie.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 21.00. Wtedy to ogłosimy, że Chrystus Zmartwychwstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!! i na nowo Bóg umocni w nas prawdę zwycięstwa Życia nad Śmiercią, prawdę, która niech stanie się dla nas źródłem nadziei i radości.

I tego na nadchodzące święta Wielkiej Nocy wszystkim Wam – drodzy Parafianie i Goście – pragnę życzyć. Szczęść Boże!

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI