„Ubogich zawsze będziecie mieli wśród was” (Mt 26, 11)

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej została reaktywowana 16 listopada 1989 roku przez metropolitę wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza, w nawiązaniu do najlepszych i najstarszych tradycji Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku. Na terenie archidiecezji powstało ponad 200 Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje 1,5 tysiąca wolontariuszy.

Nasz Parafialny Zespół Caritas został włączony w struktury Caritas Polska i działa według jej statutu od 1 października 1990 roku. Przedtem zorganizowana pomoc materialna ubogim parafianom była udzielana za pośrednictwem zespołu charytatywnego.

Działalność charytatywna, czyli pełnienie różnorakich dzieł miłosierdzia wobec bliźnich, jest jedną z najdawniejszych misji Kościoła. Starając się wypełniać tę misję, docieramy do rodzin wielodzietnych i ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, aby im pomóc. Sprawozdania z naszej działalności publikujemy regularnie na łamach „Królowej Pokoju”.

Parafialny Zespół Caritas czeka na potrzebujących pomocy w każdy czwartek od godz. 17.00 do 18.00 w sali nr 6.