Wraz z rozpoczynającym się w Adwencie nowym rokiem liturgicznym Kościół w Polsce wszedł w kolejny rok duszpasterski pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Temat tego roku duszpasterskiego jest kontynuacją trzyletniego programu: „Eucharystia daje życie”.

Zagadnienia tego programu stawiają przed nami pytanie, jakie są w moim życiu konsekwencje udziału we Mszy świętej. Czy rzeczywiście żyję łaską Eucharystii na co dzień i dzielę się Chrystusem z innymi? Czy moje serce jest miejscem Bożego pokoju i czy tym darem obdarzam innych?

Coraz więcej osób żyje bez Eucharystii; to zjawisko nasiliło się w okresie pandemii, tym bardziej trzeba nam stawać się świadkami przemieniającej obecności Boga w naszym życiu i dawcami Bożego pokoju, którego źródłem jest Eucharystia.

Fantastyczną okazją do niesienia innym Bożego pokoju jest okres świąt Bożego Narodzenia. To spotkanie przy stole wigilijnym, wspólna modlitwa, podzielenie się opłatkiem, życzenia, śpiewanie kolęd i wzajemna życzliwość. Zachęcam, aby zasiąść do świątecznego stołu we wzajemnej zgodzie i jeżeli jest taka potrzeba – przebaczeniu. Niech Książę Pokoju rzeczywiście narodzi się w naszych sercach i domach.

W tym okresie bożonarodzeniowym nie będzie tradycyjnej wizyty duszpasterskiej, ale tak jak po świętach Bożego Narodzenia w ubiegłym roku, zaprosimy mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę świętą w ich intencji. (PLAN KOLĘDY)

W poniedziałek 6 grudnia, na Mszy świętej wieczornej dziękowaliśmy Bogu za 25 lat obecności w naszych domach czasopisma parafialnego „Królowa Pokoju”. Z racji tego pięknego jubileuszu chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej gazetki i tworzyli ją przez ćwierć wieku, i w dalszym ciągu ją redagują i tworzą. Życzę, aby przez kolejne lata była dobrą lekturą dla naszych Parafian i Gości, a Redakcji życzę Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego i wytrwałości.

Proboszcz
o. Jerzy Ditrich OMI