o. Jakub Wandzich OMI

Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a) Szunemitka…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości…