o. Tomasz Szura OMI

Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu……


Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Iz 55, 10-11) Skuteczność słowa…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Jr 20, 10-13) Pan czuwa nad…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da…


Homilia o. Wiesława Przyjemskiego OMI

Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały…


Homilia o. Tomasza Szury OMI na nowy rok A.D. 2023

Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus…