Jesteśmy wspólnotą rodzin katolickich, które w duchu Ewangelii i według nauki Kościoła, chcą przede wszystkim pogłębiać osobistą zażyłość z Jezusem Chrystusem, głęboko wierząc, że tylko ona umożliwia pełny i rzeczywisty rozwój życia rodzinnego oraz poprawność i głębię relacji w małżeństwie.
Aby włączyć się do naszej Wspólnoty, nie wystarczy, iż chce się „zrobić coś dla swego małżeństwa”. Oboje małżonkowie, świadomi własnych słabości, muszą być gotowi z prawdziwą pokorą, szczerze i bez przerwy pracować nad własnym nawróceniem, tzn. muszą szczerze pragnąć oddać się Jezusowi i związać się z Nim, a w konsekwencji wytrwale porządkować swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe, aby Jezus Chrystus rzeczywiście był w nim na pierwszym miejscu. Chcielibyśmy stawać się coraz bardziej „ludźmi wewnętrznymi”, a nie aktywistami na rzecz rodziny, choć jesteśmy przekonani, że „wiara bez uczynków martwa jest”, bo „bezowocna”, oraz że nie można miłować jedynie „słowem i językiem” (Kontakt przez profil facebookowy).

 

Wspólnota Rodzin Katolickich „Umiłowany i umiłowana” powstała w naszej parafii 14 kwietnia 1992 roku. Jej założycielem i opiekunem jest o. prof. zw. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Wspólnota gromadzi rodziny z różnych wrocławskich parafii, a także z innych miejscowości, m.in. Oławy, Lutyni, a nawet ze Szwecji. Są w niej małżeństwa z różnym stażem – bardzo młode i takie, które ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską kilkadziesiąt lat temu.

Członkowie podzieleni są na małe grupy liczące po pięć małżeństw – na czele grupy stoi małżeństwo animatorów. W każdy piątek o godz. 20.00 odbywa się spotkanie formacyjne dla wszystkich członków: Eucharystia, katecheza poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu lub modlitwą brewiarzową albo spotkanie w małych grupach. Raz w tygodniu odbywa się specjalna katecheza dla dzieci podzielonych na grupy wiekowe.