Matka Boża Gietrzwałdzka,
patronka
nieustającej modlitwy różańcowej

Czcigodny Sługa Boży
August kard. Hlond SDB (1881–1948),
prymas Polski (1926–1948)
Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego, i Różańcem. Jedyną bronią, którą Polska używając odniesie zwycięstwo, jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Całym sercem wszyscy niech zwracają się z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem, przez Polskę.

Wspólnota Nieustającego Różańca Świętego składa się co najmniej z 48 osób. Każda osoba modli się przez pół godziny raz w miesiącu (w ustalonym dla Wspólnoty dniu), odmawiając jedną część Różańca świętego (zawsze tę samą) i litanię do Matki Bożej. Modlitwa Wspólnoty rozpoczyna się o godz. 0.00, a kończy o godz. 24.00. W całej Polsce liczba członków tych wspólnot wynosi obecnie ponad 20 tysięcy osób (około 400 wspólnot: strona www.rozaniec24.pl).

W naszej parafii Wspólnota Nieustającego Różańca zawiązała się 28 listopada 2013 roku z inicjatywy śp. Reni Chodorowskiej. Odmawiamy Różaniec przez 24 godziny czternastego dnia każdego miesiąca. Modlimy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego, o Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu:

 • aby Polska była rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi,
 • za Ojca Świętego, Księdza Prymasa, biskupów i kapłanów polskich,
 • za prześladowanych chrześcijan, o pokój na świecie,
 • o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników i wrogów Kościoła świętego,
 • za Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz inne media katolickie,
 • o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny,
 • za konających w stanie grzechu ciężkiego – o uratowanie od potępienia wiecznego,
 • w intencjach parafialnych i w naszych własnych intencjach.

Przed rozpoczęciem Różańca odmawiamy modlitwę kard. Merciera do Ducha Świętego:

Duchu Święty, Boże Przedwieczny, Jedyny! Pragniemy Cię przyjąć na ziemi naszej, pełnej bólu i nieszczęścia, jako Pocieszyciela obiecanego. Racz, o Duchu Przenajświętszy, nawiedzać nas i przeniknąć całą ludzkość, biedną, przygnębioną i przytłumioną jarzmem grzechu. Sami już nie poradzimy sobie! Przyjdź więc, Pocieszycielu, oświeć nas i wzmocnij światłem łaski Bożej, wlej w nas rozum, który nas opuścił, rozgrzej serca nasze dla miłości wielkiej, spraw, by bojaźń Boża i pobożność trwały w duszach naszych, by wszelki grzech, niewdzięczność i omyłki precz były odrzucone, by Trójca Przenajświętsza – Ojciec i Syn i Duch Święty – najmiłościwiej nam królowała! Duchu Święty, Pocieszycielu, przeniknij nas i całą ziemię odnów. Amen.

Po każdym dziesiątku Różańca dodajemy:

 • O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 • Święty Józefie, módl się za nami.
 • Święty Michale Archaniele, swoim światłem oświecaj nas. Święty Michale Archaniele, swoimi skrzydłami ochraniaj nas. Święty Michale Archaniele, swoim mieczem broń nas.

Na zakończenie części Różańca modlimy się:

 • Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.
 • Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Chcesz dołączyć do naszej modlitewnej wspólnoty? Zgłoś się do Henryki Papiernik lub o. Wiesława Przyjemskiego OMI.

Tajemnice radosne – godz. 0.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Tajemnice światła – godz. 0.30, 2.30, 4.30, 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Tajemnice bolesne – godz. 1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Tajemnice chwalebne – godz. 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30