Imię i nazwisko:


  Adres faktycznego zamieszkania:
  Jeżeli kandydat/ka mieszka poza Popowicami, należy dostarczyć zgodę na przygotowanie do sakramentu wydaną przez proboszcza parafii, w której się mieszka.

  Data urodzenia, miejsce urodzenia:


  Chrzest:
  Do opiekuna należy dostarczyć odpis aktu chrztu w formie papierowej (ad sacra) - nie starszy niż 3 miesiące. Jeżeli chrzest był na Popowicach, dokument nie jest wymagany.

  Nazwa szkoły, do której uczęszcza kandydat:


  Kontakt:
  --