W setną rocznicę opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud (Największe i najświętsze to zadanie), którym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego, papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma się przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”

Dlatego nowy numer miesięcznika „Nowe Życie” poświęcony jest tematowi misji. Możemy przeczytać wywiad z bp. Janem Ozgą o misyjnych potrzebach Afryki, dowiedzieć się, jak funkcjonują Papieskie Dzieła Misyjne oraz poznać specyfikę misyjnego powołania.

Ponadto w numerze: artykuł o wymaganiach, jakie Kościół stawia rodzicom i chrzestnym odnośnie do sakramentu chrztu, kolejna odsłona cyklu przygotowującego do Europejskiego Spotkania Młodych Taize oraz fotoreportaż z misji w kameruńskim Nkoum.

Zachęcam do lektury najnowszego numeru pisma. Archiwalne teksty z miesięcznika „Nowe Życie” dostępne są na stronie internetowej, natomiast najnowsze informacje na profilu pisma na Facebooku.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku,
ks. Grzegorz Sokołowski,
redaktor naczelny miesięcznika „Nowe Życie”