Niedziela – 29.09.2019
7.00
Za + Marię Bekisz w 2. rocznicę śmierci, Mieczysława, Ryszarda, Zbigniewa, Krzysztofa i wszystkich ++ z rodziny
8.30
Za ++ rodziców: Michała i Leokadię oraz ++ z rodzin: Wilkoszów, Olków, Barejów i Nejnów
10.00
W 16. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Anny i Bogusława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
10.00
Za ++ męża Piotra Szlachcica w 28. rocznicę śmierci oraz jego rodziców: Dominikę i Augusta
11.30
W 40. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Beaty i Krzysztofa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
11.30
Z okazji imienin Michała, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
Chrzest (Tola Łucja Mikulska)
13.00
W 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Karola, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18.00
Za ++ Marię i Jakuba
21.00
W intencji Józefa, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju
Za Parafian (w kaplicy)
Dziękczynna – za 25 lat pożycia małżeńskiego Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci (w kaplicy)
Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)
Za + Ryszarda Tyburczego (gregorianka w kaplicy)
Za + Macieja Bukowskiego (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 30.09.2019
6.30
Dziękczynna – za 25 lat pożycia małżeńskiego Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
9.00
W dniu imienin Ojca Michała OMI, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju
9.00
O zdrowie dla siostry Michaliny
9.00
Za ++ Michalinę, Mieczysława, Katarzynę, wszystkich ++ z rodziny i ++ w czyśćcu cierpiących
9.00
Za + Macieja Bukowskiego (greg.)
18.00
Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna
18.00
Za + Zbigniewa Trawkę – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
18.00
Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00
Za + Ryszarda Tyburczego (greg.)

Wtorek – 1.10.2019
6.30
W intencji Teresy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
9.00
Dziękczynna – za 25 lat pożycia małżeńskiego Anny i Arkadiusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
9.00
Za + Macieja Bukowskiego (koniec gregorianki)
9.00
Za + Czesława Szkodę (początek gregorianki)
18.00
Za + Janusza Pobłockiego – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
18.00
Za + Edytę
18.00
Za + Elżbietę Tyburczy (koniec gregorianki)
18.00
Za + Ryszarda Tyburczego (koniec gregorianki)

Środa – 2.10.2019
6.30
Za + Iwonę Krzemieniecką (początek gregorianki)
9.00
O zdrowie dla córki Małgorzaty i jej syna Macieja
9.00
Za ++ rodziców: Anielę i Jana oraz rodzeństwo
9.00
Za ++ Marię i Grzegorza w 20. rocznicę śmierci
9.00
Za + Czesława Szkodę (greg.)
18.00
O ulgę w cierpieniach dla Małgorzaty Kwiatek oraz o siłę w trudnym czasie dla jej rodziny – intencja od koleżanek z pracy
18.00
Za ++ Józefę Gawrońską w 32. rocznicę śmierci
18.00
Za ++ Wandę i Tadeusza Dudzińskich oraz Wacławę Ciechomską
18.00
Za + Zygmunta (początek gregorianki)

Czwartek – 3.10.2019
6.30
Za + Iwonę Krzemieniecką (greg.)
9.00
Z okazji imienin Teresy Kalińskiej – z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej
9.00
Za + Władysława Jaśniaka w 4. rocznicę śmierci
9.00
Za + Czesława Szkodę (greg.)
9.00
Za + Zygmunta (greg.)
18.00
Z okazji imienin o. Michała Lepicha OMI – intencja od Apostolatu Margaretka
18.00
O powołania kapłańskie i zakonne – intencja Żywego Różańca
18.00
Za kapłanów, nowicjuszy, kleryków, o nowe powołania kapłańskie oraz za osoby modlące się we Wspólnocie i życie wieczne dla zmarłych Margaretek
18.00
Za + Wiesławę w 9. rocznicę śmierci, jej męża Bogdana i ++ rodziców z obu stron

Piątek – 4.10.2019 – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
6.30
W 7. rocznicę urodzin Marty, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej, jej rodziców i brata
9.00
Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca
9.00
W 19. rocznicę urodzin Wiktorii, z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego z racji rozpoczęcia nowego wyzwania na studiach medycznych
9.00
Za + Zygmunta (greg.)
9.00
Za + Czesława Szkodę (greg.)
18.00
Za chorych i cierpiących – intencja Żywego Różańca
18.00
Za ++ Mariana Zawieruchę w 9. rocznicę śmierci, jego rodziców Genowefę i Stanisława oraz teściów Kazimierę i Kazimierza
18.00
Za + Romana w 7. rocznicę śmierci
18.00
Za + Iwonę Krzemieniecką (greg.)

Sobota – 5.10.2019 – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
6.30

9.00
Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca
9.00
Za + syna Artura w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny z obu stron
9.00
Za + Artura Mleko z racji imienin
9.00
Za + Ryszarda w 5. rocznicę śmierci
18.00
Do Niepokalanego Serca Maryi, o nawrócenie grzeszników
18.00
W 55. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Janiny i Adolfa Dybasiów
18.00
Za ++ Andrzeja Szulca w 6. rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo oraz Antoniego i Dariusza Strzelczyków
Za + Czesława Szkodę (gregorianka w kaplicy)
Za + Zygmunta (gregorianka w kaplicy)
Za + Iwonę Krzemieniecką (gregorianka w kaplicy)