„RÓŻANIEC” nr 7-8 (817-818) 2020

Temat numeru: POD CZUŁYM OKIEM OJCA

NASZA OKŁADKA
Bóg Ojciec i Duch Święty – Anna Krawczyk
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Prawo do nadziei – Mateusz Krawczyk
Bóg jest – ks. Paweł Siedlanowski
TEMAT NUMERU
Pod czułym wejrzeniem Ojca – ks. Wojciech Przybylski
Zaufali Opatrzności – Agnieszka Warecka
Jak zejść z wieży Babel? – o. Jan Paweł Strumiłowski OCist
Być w Bożych rękach – rozmowa z ks. Eugeniuszem Zarzecznym MIC
Pielgrzymka w głąb siebie – o. Krzysztof Kołodyński SVD
FORMACJA RÓŻAŃCOWA
Troska o wspólnotę Kościoła – ks. Łukasz Wiśniewski MIC
Krzysiek, musimy się przejść – Agnieszka Huf
Przy Sercu Maryi – s. Macieja Szabuniewicz CSL
Rozważania różańcowe – męska grupa różańcowa
Pani lasów i pól – o. Stanisław Przepierski OP
Pani pszeniczna – o. Stanisław Przepierski OP
Modlitewnik Żywego Różańca – ks. Stanisław Szczepaniec
Pomagać z radością – ks. Maciej Będziński
WIARA I ŻYCIE
Zmierzając ku nawiedzającemu Słońcu – o. Stanisław Przepierski OP
Loretanki mają 100 lat – Monika M. Zając
Jak skrzynia bez dna – rozmowa z bp. Romualdem Kamińskim
Wierne swemu powołaniu – rozmowa z abp. Henrykiem Hoserem SAC
Dziękuję i życzę! – bp Józef Zawitkowski
Loretto. Tutaj się żyje – Stefan Czerniecki
Recreatio – ks. Kamil Falkowski
Dziel się miłosierdziem – Urszula Wolny
Matka Boża Łaskawa – Agata Rujner
Trzy Hostie z Poznania – Dorota Krawczyk
Na pielgrzymim szlaku – Paweł Kubala
Konspekt spotkania Żywego Różańca
Słowo moderatora krajowego Żywego Różańca – ks. Jacek Gancarek
LITURGIA I MEDYTACJA
Zasłuchani w Słowo Boże – ks. Marek Chrzanowski FDP, Anna Duda SCM