• Rozpoczynamy w dniu uroczystości św. Józefa (19 marca) i kończymy w Dniu Świętości Życia (uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca).
  • Codziennie odmawiamy litanię do św. Józefa i modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II, z encykliki Evangelium vitae.
  • Zaprośmy do wspólnej modlitwy członków rodziny, przyjaciół, znajomych.
  • Modlitwy i rozważania: www.zazyciem.pro-life.pl
  • Broszura z modlitwami i rozważaniami