Niedziela – 6.06.2021
7.00
Za Parafian
8.30
W dniu urodzin Andrzeja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MB Królowej Pokoju na każdy dzień
10.00
Za ++ Jana Rusaka w 12. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz rodzeństwo z obu stron – o dar nieba
10.00
Za ++ Franciszkę i Ignacego, Marię i Edwarda, Zbigniewa, Stefana i Martę oraz wszystkich ++ z rodziny
11.30
Za ++ Sławomira Mijasa w 4. rocznicę śmierci, ++ rodziców: Genowefę i Antoniego, Stanisławę i Romana oraz ++ z rodziny
13.00
Z okazji urodzin Agnieszki, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Niepokalanej dla niej i jej rodziny
18.00
W intencji członków Żywego Różańca żyjących i zmarłych
18.00
Za + Andrzeja Radtkego w 6. rocznicę śmierci i ++ z rodziny Radtków
21.00
Za + Chrystiana Chudzika w 6. rocznicę śmierci, ++ z obu stron rodziców i dziadków
Za + Stefana Przyjemskiego (gregorianka w kaplicy)
Za + Kazimierza Stateka (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 7.06.2021
6.30
Za + Kazimierza Stateka (greg.)
9.00
Za Ojca Wiesława z okazji imienin – intencja Żywego Różańca
9.00
Za Ojca Wiesława z okazji imienin – intencja Apostolatu Margaretka
9.00
O światło Ducha Świętego dla Kornelii, potrzebne łaski i powrót do zdrowia
18.00
Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna
18.00
Z podziękowaniem za dar życia Zuzanny
18.00
Za ++ Stefanię, Stanisława i Jadwigę
18.00
Za + Stefana Przyjemskiego (greg.)

Wtorek – 8.06.2021
6.30

9.00
Za ++Weronikę Wojciechowską w 3. rocznicę śmierci, Jana, Czesława i Ryszarda
9.00
Za + Małgorzatę Korbacz – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
9.00
Za + Stefana Przyjemskiego (greg.)
18.00
Za Zuzannę, z podziękowaniem za dar wiary, z prośbą o jej pomnażanie
18.00
Za ++ rodzeństwo: Helenę i Bronisława
18.00
Za + Aleksandra Szareckiego – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
18.00
Za + Kazimierza Stateka (koniec gregorianki)

Środa – 9.06.2021
6.30

9.00
Za Edwarda – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla niego i jego rodziny
9.00
Z podziękowaniem św. Józefowi za opiekę i wstawiennictwo w czasie remontu mieszkania
9.00
Za + Stefana Przyjemskiego (greg.)
18.00
O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla męża Henryka
18.00
Za przyczyną św. Józefa – z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla Zuzanny i o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu
18.00
Za ++ Zofię w 7. rocznicę śmierci, Sergiusza w 36. rocznicę śmierci i + babcię Leokadię
18.00
Za + Eleonorę Grażynę (początek gregorianki)

Czwartek – 10.06.2021
6.30
Za + Stefana Przyjemskiego (greg.)
9.00
Za ++ Stefanię Ferdynus, jej męża Piotra, synów: Janusza, Wacława, Jerzego i Leszka i ++ z rodziny
9.00
Za ++ rodziców Marcina i Julię oraz siostrę Teresę Tepper
9.00
Za + Grzegorza Różaka
18.00
Z podziękowaniem za sakrament chrztu świętego Zuzanny, z prośbą o wytrwanie w wierze
18.00
Za + Andrzeja Janusza – intencja od Iwony
18.00
Za ++ rodziców: Marię i Wincentego Prusów, siostrę Anielę oraz braci: Józefa i Ernesta Prusów
18.00
Za + Eleonorę Grażynę (greg.)

Piątek – 11.06.2021
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
6.30

9.00
Za ++ Franciszkę, Jana, Mirosława i ++ z rodziny Narolskich
9.00
Za ++ Janinę i Stanisława, Katarzynę i Władysława, Wiesławę i ++ z rodziny
9.00
Za + Eleonorę Grażynę (greg.)
18.00
O łaskę wiary, przebaczania głębokich zranień, obronę przed wszelkim złem oraz opiekę Matki Bożej dla wnuczki Justyny
18.00
W intencji Zuzanny, z podziękowaniem za sakrament Eucharystii
18.00
Za + siostrę Annę Filipowicz w 1. rocznicę śmierci, męża Eugeniusza oraz synów: Marka i Bogdana
18.00
Za + Stefana Przyjemskiego (greg.)

Sobota – 12.06.2021
6.30
Za + Czesławę Stergiou
9.00
Z prośbą o łaskę umiłowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie dla Zuzanny
9.00
Za + Ewę Wieczorkowską – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
9.00
Za naród Polski – o dary Ducha Świętego, aby podążał za Jego natchnieniami
18.00
Za + Antoniego Walczaka
18.00
Za + Barbarę Leśniak-Pawlikowską – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej
Za + Stefana Przyjemskiego (gregorianka w kaplicy)
Za + Eleonorę Grażynę (gregorianka w kaplicy)