• Zakończył się diecezjalny etap synodu o synodalności. Znakomita większość diecezji (76% – 32 diecezje) opublikowała syntezy podsumowujące tematy poruszane na spotkaniach synodalnych.
  • Z opublikowanych danych wynika, że w diecezjach, które opublikowały syntezę, w proces synodalny włączyło się ponad 120 tys. wiernych.
  • Aby ułatwić zapoznanie się z syntezami, na stronie synod.org.pl przygotowano zestawienie pokazujące, jak na pytania synodalne odpowiadano w poszczególnych diecezjach (podsumowanie)
  • Przeczytaj wszystkie syntezy w jednym dokumencie PDF.