Niedziela – 21.08.2022
7.00 Za ++ Agnieszkę Stopę i Kazimierza Wawrucha
8.30 Za + Jana w 28. rocznicę śmierci oraz Aleksandrę w 66. rocznicę śmierci – o łaskę nieba
10.00 Za ++ Pelagię Daniluk w 8. rocznicę śmierci, Eugeniusza Aniołka w 11. rocznicę śmierci , ++ z rodzin Aniołków, Daniluków i Jurkiewiczów
11.30 Za ++ Józefę Juszczak, Jana, Mariana, Tadeusza i Henryka
13.00 Dziękczynna w 35. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Piotra i Barbary, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne dary dla jubilatów i całej rodziny
18.00 Aby Maryja Wniebowzięta była najlepszą Matką dla wszystkich ludzi a szczególnie dla cierpiących z powodu wojny, chorób i głodu – intencja Przyjaciół Misji
21.00 Za Parafian
Za + Zofię Góral (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 22.08.2022
6.30 Za ++ Bolesława i Helenę
9.00 Za + Zofię Góral (greg.)
9.00 Za ++ rodziców: Mariannę w 30. rocznicę śmierci i Stanisława w 40. rocznicę śmierci
18.00 Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna
18.00 Za + Henryka Romanowskiego – intencja od uczestników Mszy świętej pogrzebowej

Wtorek – 23.08.2022
6.30 Za + Zofię Góral (greg.)
9.00 Za ++ Joannę, Józefa, Rafaelę i ++ z rodziny
9.00 Za + Marzenę Mirkowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za + Jana Fedrycha
18.00 Za + Czesława Maja w 5. rocznicę śmierci

Środa – 24.08.2022 r.
6.30 Za + Zofię Góral (greg.)
9.00 Do Skarbca Bożego przez Niepokalaną
9.00 Za ++ Krystynę Matusiewicz, Jana i Antoninę
18.00 Za ++ Tadeusza i Mariannę Przeorskich – intencja od uczestników pogrzebów
18.00 Za + Reginę Cedro
18.00 Za + Witolda Jaugscha w 15. rocznicę śmierci

Czwartek – 25.08.2022
6.30 Za + Zofię Góral (greg.)
9.00 Za ++ Kazimierza Wachela w 23. rocznicę śmierci
18.00 W intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej, łaskę wiary, uzdrowienie duszy i ciała oraz obronę przed wszelkim złem dla Justyny i Zuzanny
18.00 Za + Krzysztofa Branieckiego w 2. rocznicę śmierci

Piątek – 26.08.2021 – NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
6.30 Za + Mariannę, ++ rodziców z obojga stron oraz rodzeństwo
6.30 Za + Zofię Góral (greg.)
9.00 Za + Paulinę w 35. rocznicę śmierci oraz + Juliana
9.00 Za ++ braci Antoniego i Franciszka Bogielskich
18.00 Za + Edwarda w 6. rocznicę śmierci
18.00 Za + Alinę Turzańską – int. od uczestników Mszy św. pogrzebowej

Sobota – 27.08.2022
6.30 Za + Danutę Jazłowiecką w 3. miesiąc po śmierci, mamę i babcię
9.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla wszystkich członków Żywego Różańca
9.00 Za + Pawła Malinowskiego w 6. rocznicę śmierci
18.00 Za ++ Mariana Sołtysa, rodziców i rodziców obu stron ++ Jadwigę i Romana
18.00 Za ++ rodziców Adama i Ewelinę Szewczyków, Franciszka i Annę Stęchlickich oraz Janinę Piechocką
18.00 Za + Józefa Kustosza w 2. rocznicę śmierci
Za + Zofię Góral (gregorianka w kaplicy)