Niedziela – 12.02.2023 r.
7.00 Z prośbą o powrót do zdrowia oraz do domu, i potrzebne łaski dla córki Ewy.
8.30 Za ++ Romana i jego rodziców oraz Władysława i jego rodziców.
10.00 Za ++ rodziców Mariannę i Stefana, siostrę Krystynę i Halinę oraz ++ dziadków.
11.30 Za ++ z rodziny Kurowskich: Krystynę w 2. rocznicę śmierci, Lecha w 7. rocznicę śmierci, Lucjana w 38. rocznicę śmierci oraz Elżbietę w 41. rocznicę śmierci.
13.00 W intencji rocznych dzieci.
13.00 Za + pradziadka Franciszka.
18.00 Za ++ Katarzynę, Ignacego, Mieczysława, Marię, Andrzeja, Ludwika, Stanisławę oraz ++ z rodziny Kilianów.
21.00 Za Parafian.
Za + Elżbietę Perlik (gregorianka w kaplicy)
Za + Stefana (m) Moskwika (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 13.02.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Perlik (greg.)
9.00 Za + Henryka Mierzejewskiegow 35. rocznicę śmierci.
9.00 Za + Stefana (m) Moskwika (greg.)
18.00 Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna.
18.00 Intencja zbiorowa za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.
18.00 O nawrócenie zatwardziałych grzeszników – intencja Żywego Różańca.

Wtorek – 14.02.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Perlik (greg.)
9.00 Za ++ Leonarda, Mieczysława (m), Franciszka (m), Elżbietę, Stanisława (m), Bartosza i Czesława.
9.00 Za + Stefana (m) Moskwika (greg.)
18.00 Za + Waleriana Andrysa w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Cecylię Owsianą – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

Środa – 15.02.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Perlik (greg.)
9.00 Za + Andrzeja Golca – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.
9.00 Za + Stefana (m) Moskwika (greg.)
18.00 W intencji członków Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i łaskę w intencjach próśb.
18.00 Za + Jana Tyszkiewicza – intencja od uczestników Mszy św. pogrzebowej.

Czwartek – 16.02.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Perlik (greg.)
9.00 Z podziękowaniem za 40. lat życia Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatki i całej rodziny.
9.00 Za + Stefana (m) Moskwika (greg.)
18.00 W intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
18.00 Za ++ Magdalenę, Pawła i Jerzego Malinowskich.

Piątek – 17.02.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Perlik (greg.)
9.00
9.00 Za + Stefana (m) Moskwika (greg.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Marka i Mikołaja.
18.00 Za ++ rodziców, Józefa Poradę, Antoniego i Romana Koza.

Sobota – 18.02.2023 r.
6.30
9.00 Za + Grzegorza Szadejko – intencja od parafian.
9.00 Za ++ Tomasza i Honoratę.
9.00 Za ++ rodziców: Janinę i Jana oraz brata Piotra.
18.00 Za + Adama Guszpita w 19. rocznicę śmierci, jego rodziców, dziadków i siostry.
18.00 Za ++ rodziców obojga stron i wszystkich ++ z rodziny – o Boże Miłosierdzie i życie wieczne w niebie.
Za + Elżbietę Perlik (gregorianka w kaplicy)
Za + Stefana (m) Moskwika (gregorianka w kaplicy)