Niedziela – 26.03.2023 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 Za Parafian.
8.30 Za ++ Franciszka i Jacka Dziubińskich.
10.00 Za + Wiesława Suszyckiego.
11.30 W 18. rocznicę urodzin Klaudii oraz 10. rocznicę urodzin Julii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla nich i ich rodziców.
13.00 W intencji Jubilatów.
15.30 W intencji Wspólnoty „Lew Judy”.
18.00 Za + s. Szczęsną ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)
21.00 Za + Józefę (k) Bukrej w 1. rocznicę śmierci.
Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 27.03.2023 r.
6.30 O Boże błogosławieństwo na każdy dzień i łaskę zdrowia dla Krystyny Patyk – intencja od rodziny Więcławskich z Mniszkowa.
9.00 W intencji Elżbiety, z prośbą o Boże błogosławieństwo i umocnienie w ciężkiej chorobie.
9.00 Za + Tadeusza Nanowskiego w 6. rocznicę śmierci.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna.
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od siostry Marii, rodzin Lazarów i Mitorajów.
18.00 Za + Józefa Topora w miesiąc po śmierci.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Wtorek – 28.03.2023 r.
6.30 O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla syna Grzegorza.
9.00 Do Skarbca Bożego za kapłanów.
9.00 Za ++ rodziców Bronisławę (k) i Jana Bednarczuk, siostrę Stefanię, bratową Czesławę, rodziców Mariannę i Jana Mrozów.
18.00 Za + Urszulę Niewiadomską w miesiąc po śmierci.
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od Jacka i Justyny Berowskich.
18.00 Za ++ Felicję (k) i Michała.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)

Środa – 29.03.2023 r.
6.30
9.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Irminy.
9.00 O nawrócenie, łaskę wiary i Boze błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Za + Bożenę Rzepecką w 2. rocznicę śmierci, o łaskę przebaczenia grzechów i łaskę nieba.
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od siostry Janiny.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Czwartek – 30.03.2023 r.
6.30
9.00 O uzdrowienie dla córki
9.00 O zdrowie i pomyślną operację dla Grzegorza Kasperskiego oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
9.00
18.00 Za + Aleksandrę (k) Truchlińską w 6. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od Izabeli i Mariana Filipskich.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (koniec gregorianki)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (koniec gregorianki poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Piątek – 31.03.2023 r.
6.30
9.00 O dar gorliwego przylgnięcia do Pana Boga i Maryi dla członków rodziny: Sylwestra, Roberta, Jacka, Zbigniewa, Mariusza, Olka, Arkadiusza i Piotra
9.00 O dobrą śmierć dla Izabeli, Roberta, Mariana.
9.00
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od Lidii i Mirosława Bober.
18.00 Za ++ Wojciecha Kusia oraz ojca Andrzeja.
18.00 Za + Władysławę Mroczkowską w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Sobota – 1.04.2023 r. PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Mariannę Czerską w 7. rocznicę śmierci.
9.00 W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i nieprawości świata – intencja Żywego Różańca.
9.00 Za ++ Stanisławę, Antoniego i Andrzeja Świerczyńskich oraz ++ z rodziny.
9.00
18.00 Do Niepokalanego Serca Maryi o nawrócenie grzeszników.
18.00 Za ++ mamę Janinę Dąbrowską w 1. rocznicę śmierci oraz tatę Tadeusza Dąbrowskiego.
18.00 Za + Adolfa Dybasia – od Eugenii Godlewskiej.
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)