W dniach 27-29.03 obywały się rekolekcje szkolne dla uczniów Szkół Podstawowych nr 3, 5 i 12.

Uczniowie spotykali się na katechezach w kościele, by pogłębić życie wiarą. Pierwszego dnia uczestnicy rekolekcji uczestniczyli w przedstawieniu “Kielich goryczy” opartym na nabożeństwie drogi krzyżowej. Przestawienie przygotowali uczniowie SP 5 pod przewodnictwem p. Weroniki Gidzil.

Drugiego dnia katecheza wielkopostna opierała się o poznanie dobra i zła oraz umiejętności wyboru tego, co pochodzi od Boga. Inscenizację działania zła i wszechmocy Jezusowej miłości zaprezentowali uczniowie SP 3 w pantomimie opartej na motywie Lifehouse – “Everything”.

Trzeciego dnia uczniowie brali udział w Mszy św. podsumowującej rekolekcje szkolne.

W rekolekcjach pomagała muzycznie i technicznie młodzież ze wspólnoty “Lew Judy”.