Aleksandra Wolska - świadectwo

Czas Łaski

Gdy rozpoczynały się Misje Święte w naszej parafii, w liturgii słowa w 2 czytaniu Kościół czytał fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 1-11), w którym zatrzymały mnie słowa: „To dążenie niech Was ożywia (…)”.

Wraz z tym zdaniem przyszły pytania: co sprawia, że ożywam? Co nas ożywia jako małżeństwo, jako rodzinę? Czas Misji odpowiedział pięknie na te pytania. 

Czekałam na te Misje, na te szczególne rekolekcje, wyjątkowy czas darowany naszej wspólnocie parafialnej, który stał się też dla naszego małżeństwa i rodziny szczególnym czasem łaski. 

Codzienny, wspólny udział w Eucharystii, codzienne wspólne karmienie się słowem Bożym i Ciałem Pańskim, doświadczenie Jego kochającej obecności w sakramencie spowiedzi i namaszczenia chorych, doświadczenie piękna wspólnoty Kościoła, dziękczynienie za dar kapłaństwa i przemieniający trud krzyża – to wszystko ożywiało mnie i nas w tym tygodniu Misji, wywoływało radość, wdzięczność i łzy wzruszenia. I z przekonaniem mogę powiedzieć, niejako odpowiadając św. Pawłowi, że tak: jest i napomnienie w Chrystusie, i moc przekonująca Miłości, i uczestnictwo w Duchu, i serdeczne współczucie. To stało się naszym udziałem i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi niech będą za to dzięki, ku chwale Boga Ojca.

Aleksandra Wolska