Błogosfera czuwanie

“Chcę ponownie opowiedzieć wam o Mojej męce i w ten sposób pragnę wlać w wasze serca uczucie zjednoczenia ze Mną i współczucia… aby pokazać wam Moją miłość.” (Catalina Rivas – Męka Pańska)

To nie będzie zwyczajny wieczór. Przed nami podróż do Getsemani, do Jeruzalem, w końcu na Golgotę. Niecodzienna to droga, bo opowiedziana przez Jezusa, przekazana przez mistyczkę Catalinę Rivas.
Zapraszamy Cię do wsłuchania się w historię Miłości, w historię Zbawienia. W trud cierpienia, męki, osamotnienia, zdrady. Ale i ogromu oddania Jezusa nam, ludziom, których ukochał nad własne życie. Opowiemy tę historię także pieśnią i muzyką – jedyną w swoim rodzaju muzyką pasyjną w naszej interpretacji. Zapraszamy na ten czas wyciszenia, wsłuchania się, modlitwy, uczczenia Jezusa w Jego największej ofierze.

Kiedy: Sobota, 02.03.2024 godz. 19:00
Miejsce: Kościół św. Jerzego, Wrocław-Popowice