Jezus zmartwychwstał!

Historia o zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczyna się od relacji o pustym grobie.
Wczesnym rankiem niewiasty przybyły do grobu z „wonnościami i pachnidłami”, aby namaścić zmarłego Jezusa (Mk 16,1-8). Gdy weszły do grobu, nie znalazły tam Jego ciała. „Nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
W sumie jednak pusty grób sam z siebie nie jest jeszcze dowodem na zmartwychwstanie. Staje się takim dopiero dzięki pojawiającym się świadectwom o spotkaniu z zmartwychwstałym.

Co to znaczy dla nas?
Zmartwychwstanie Jezusa staje się początkiem naszego własnego, duchowego powstania z grzechów, następnie naszego zmartwychwstania po śmierci cielesnej.

Posłani
W doświadczeniu Wielkanocy, jako ludzie Kościoła, spieszmy do każdego człowieka z paschalnym życzeniem budowania świata na Chrystusie.
Niech ta noc zmartwychwstania stanie się dla nas początkiem nowej nadziei, którą będziemy mogli dać naszym bliskim w rodzinie, sąsiedztwie czy miejscu pracy. Niech Chrystus, który zwycięży grzech i śmierć będzie dla nas źródłem pokoju na każdy dzień.

Wpieram przygotowanie i druk czasopisma “Królowa Pokoju”

Przekaż ofiarę

Bóg zapłać!