We wrocławskiej wspólnocie zakonnej dokonano 3 lipca instalacji superiora – nowego przełożonego wspólnoty. Został nim o. Marian Puchała OMI.

Odpowiada za animację miejscowej wspólnoty zakonnej i jej zaangażowanie duszpasterskie i misyjne.

Przełożony miejscowy ma obowiązek animować i kierować wspólnotą w jej życiu zakonnym. Zabiega o jej postęp w pracy apostolskiej i baczy na jak największe dobro członków. Służąc braciom, przełożony zbiera wspólnotę, aby oceniała swe doświadczenie i określała swoje cele dotyczące jej życia wspólnego i planów apostolskich. Zachęca wszystkich do współpracy, utrzymuje ścisłą więź z prowincjałem oraz braterski kontakt z innymi wspólnotami prowincji – wskazuje Konstytucja 93.