Homilie

Homilia na rozpoczęcie misji świętych

1. czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Odpuść winę…


Homilia o. Jarosława Koniecznego OMI

1. czytanie (Iz 9, 1-3, 5-6) Objawienie się…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu……


Homilia o. Piotra Osińskiego OMI

1. czytanie (Iz 56, 1. 6-7) Powszechność…


Homilia o. Kazmierza Lijki OMI

1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab)…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a) Bóg objawia…


Homilia o. Kazimierza Lubowickiego OMI

1. czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Szata Jego była…


Homilia o. Piotra Osińskiego OMI

1. czytanie (Mdr 12, 13. 16-19) Dobroć Boga dla…