Homilie

Tomasz Szura OMI

Homilia o. Tomasza Szury OMI

Czytania mszalne Pierwsze czytanie 1.…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

1. czytanie (Mdr 6, 12-16) Mądrość znajdą ci,…


Homilia o. Wiesława Przyjemskiego OMI

1. czytanie (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10) Niewierni…


Homilia o. Piotra Osińskiego OMI

1. czytanie (Wj 22, 20-26) Bóg słyszy skargę…


Jarosław Kędzia

Homilia na zakończenie misji świętych

1. czytanie (Iz 5, 1-7) Pieśń o winnicy Czytanie…


Homilia na rozpoczęcie misji świętych

1. czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

1. czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

1. czytanie (Syr 27, 30 – 28, 7) Odpuść winę…


Homilia o. Jarosława Koniecznego OMI

1. czytanie (Iz 9, 1-3, 5-6) Objawienie się…