Homilie

Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Ewangelia (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Mt 4, 1-11) Jezus przez…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem…


Homilia o. Arkadiusza Cichli OMI

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w…


Homilia o. Adriana Kotlarskiego OMI

Ewangelia (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem,…


Homilia o. Kazimierza Lubowickiego OMI

Ewangelia (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa Słowa…


Homilia o. Kazimierza Lijki OMI

Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze……


Homilia o. Tomasza Szury OMI na nowy rok A.D. 2023

Ewangelia (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus…