Homilie

Homilia o. Kazimierza Lubowickiego OMI

1. czytanie (Oz 6, 3-6) Bóg pragnie miłości…


Homilia o. Kazimierza Lijki OMI

1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Bóg miłosierny i…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Ewangelia (J 20, 19-23) Weźmijcie Ducha……


Homilia o. Grzegorza Pawlusia OMI

Ewangelia (Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (J 14, 15-21) Będę prosił Ojca, a da…


Homilia o. Piotra Malczewskiego OMI

Ewangelia (J 14, 1-12) Ja jestem drogą i prawdą,…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec…


Homilia o. Wiesława Przyjemskiego OMI

Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały…