Homilie

Homilia o. Kazimierza Lubowickiego OMI

Ewangelia (Łk 20, 27-38) Uduchowione życie…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza…


Homilia o. Roberta Żukowskiego OMI

Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Nadeszła…


Homilia o. Tomasza Szury OMI

Ewangelia (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą Słowa…


Homilia o. Błażeja Mielcarka OMI

Ewangelia (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i…


Homilia o. Jakuba Wandzicha OMI

Ewangelia (Łk 16, 1-13) Nie możecie służyć Bogu…


Homilia o. Kazimierza Lubowickiego OMI

Ewangelia (Łk 15, 1-10) Słowa Ewangelii według…